För användning av bilderna i pressarkivet måste du följa Folkhälsomyndighetens regler för pressbilder.

För att spara en bild gör du följande:

  • PC: Högerklicka på länken vid sidan om önskad bild och välj "spara mål som" för att ladda ned bilden.
  • Mac: Håll ned ctrl-knappen samtidigt som du klickar på länken och välj var du vill spara bilden.

Alla bilder är tagna med elektronmikroskopi och visar virus från både patientmaterial och virusodling. Viruspartiklarna är negativt kontrasterade (utom HIV där bilderna visar snittade partiklar).

FotoÖvrig information
Adenovirus (barndiarré). Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Adenovirus (barndiarré)
Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Adenovirus (barndiarré) (Image-dokument, 374 kB)

Coronovirus (sars). Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Coronavirus (sars)
Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Coronavirus (sars) (Image-dokument, 508 kB)

Den nya influensan A(H1N1) även kallad svininfluensa. Foto: Katarina Brus-Sjölander,  Folkhälsomyndigheten

Den nya influensan A(H1N1) även kallad svininfluensa
Bilden visar viruspartiklar från cellodlat patientmaterial. Viruspartiklarna är färglagda.
Foto: Katarina Brus-Sjölander, Folkhälsomyndigheten

Den nya influensan A(H1N1) (Image-dokument, 652 kB)

Den nya influensan A(H1N1) även kallad svininfluensa. Foto: Katarina Brus-Sjölander, Folkhälsomyndigheten

Den nya influensan A(H1N1) även kallad svininfluensa
Bilden visar viruspartiklar från cellodlat patientmaterial. Hela bilden färglagd.
Foto: Katarina Brus-Sjölander, Folkhälsomyndigheten

Den nya influensan A(H1N1) (Image-dokument, 652 kB)

Den nya influensan A(H1N1) även kallad svininfluensa. Foto: Katarina Brus-Sjölander, Folkhälsomyndigheten

Den nya influensan A(H1N1) även kallad svininfluensa
Bilden visar viruspartiklar från cellodlat patientmaterial.
Foto: Katarina Brus-Sjölander, Folkhälsomyndigheten

Den nya influensan A(H1N1) (Image-dokument, 652 kB)

Den nya Influensan A(H1N1) även kallad svininfluensa. Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Den nya Influensan A(H1N1) även kallad svininfluensa
Bilden visar viruspartiklar från cellodlat patientmaterial.
Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Den nya influensan A(H1N1) (Image-dokument, 676 kB)

Den nya influensan A(H1N1) även kallad svininfluensa. Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Den nya influensan A(H1N1) även kallad svininfluensa
Bilden visar viruspartiklar från cellodlat patientmaterial.
Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Den nya influensan A(H1N1) (Image-dokument, 692 kB)

Den nya influensan A(H1N1) även kallad svininfluensa. Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Den nya influensan A(H1N1) även kallad svininfluensa
Bilden visar viruspartiklar från cellodlat patientmaterial.
Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Den nya influensan A(H1N1) (Image-dokument, 671 kB)

ebolavirus

Ebolavirus1 –
Foto: Kjell-Olof Hedlund

Ebolavirus (Image-dokument, 319 kB)

ebolavirus

Ebolavirus2
Foto:
Kjell-Olof Hedlund

Filovirus-ebola (Image-dokument, 691 kB)

Fågelinfluensa, bilden visar ett lågpatogent virus (H5N2) preparerat från hönsägg. Foto: Folkhälsomyndigheten och SVA

Fågelinfluensa – Bilden visar ett lågpatogent virus (H5N2) preparerat från hönsägg. Viruspartiklarnas form kan variera från sfäriska till mycket långa.
Foto: Folkhälsomyndigheten och SVA

Fågelinfluensa (Image-dokument, 656 kB)

Fågelinfluensa, bilden visar ett lågpatogent virus (H5N2) preparerat från hönsägg. Foto: Folkhälsomyndigheten och SVA

Fågelinfluensa – Bilden visar ett lågpatogent virus (H5N2) preparerat från hönsägg. Viruspartiklarnas form kan variera från sfäriska till mycket långa.
Foto: Folkhälsomyndigheten och SVA

Fågelinfluensa (Image-dokument, 751 kB)

Fågelinfluensa, bilden visar ett lågpatogent virus (H5N2) preparerat från hönsägg. Foto: Folkhälsomyndigheten och SVA

Fågelinfluensa – Bilden visar ett lågpatogent virus (H5N2) preparerat från hönsägg. Viruspartiklarnas form kan variera från sfäriska till mycket långa.
Foto: Folkhälsomyndigheten och SVA

Fågelinfluensa (Image-dokument, 627 kB)

Fågelinfluensa, bilden visar ett lågpatogent virus (H5N2) preparerat från hönsägg. Foto: Folkhälsomyndigheten och SVA

Fågelinfluensa – Bilden visar ett lågpatogent virus (H5N2) preparerat från hönsägg. Viruspartiklarnas form kan variera från sfäriska till mycket långa.
Foto: Folkhälsomyndigheten och SVA

Fågelinfluensa (Image-dokument, 680 kB)

Fågelinfluensa, bilden visar ett lågpatogent virus (H5N2) preparerat från hönsägg. Foto: Folkhälsomyndigheten och SVA

Fågelinfluensa – Bilden visar ett lågpatogent virus (H5N2) preparerat från hönsägg. Viruspartiklarnas form kan variera från sfäriska till mycket långa.
Foto: Folkhälsomyndigheten och SVA

Fågelinfluensa (Image-dokument, 734 kB)

Hiv, knoppande viruspartiklar (från humana lymfocyter). Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Hiv - knoppande viruspartiklar (från humana lymfocyter)
Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Hiv - knoppande viruspartiklar (Image-dokument, 691 kB)

Hiv, avknoppade viruspartiklar (från humana lymfocyter). Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Hiv - avknoppade viruspartiklar (från humana lymfocyter
Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Hiv - avknoppade viruspartiklar (Image-dokument, 3 kB)

Herpes simplex typ 1 (från munsår). Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Herpes simplex typ 1 (från munsår)
Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Herpes simplex typ 1 (Image-dokument, 415 kB)

Influensa A. Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Influensa A
Foto:
Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Influensa A (Image-dokument, 552 kB)

Norovirus (vinterkräksjuka). Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Norovirus (vinterkräksjuka)
Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Norovirus (vinterkräksjuka) (Image-dokument, 232 kB)

Norovirus (vinterkräksjuka). Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Norovirus (vinterkräksjuka)
Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Norovirus (vinterkräksjuka) (Image-dokument, 680 kB)

Norovirus (vinterkräksjuka). Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Norovirus (vinterkräksjuka)
Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Norovirus (vinterkräksjuka) (Image-dokument, 554 kB)

Paramyxovirus (mässling). Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Paramyxovirus (mässling)
Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Paramyxovirus (mässling) (Image-dokument, 544 kB)

Paramyxovirus (mässling). Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Paramyxovirus (mässling)
Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Paramyxovirus (mässling) (Image-dokument, 524 kB)

Paramyxovirus (påssjuka). Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Paramyxovirus (påssjuka)
Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Paramyxovirus (påssjuka) (Image-dokument, 253 kB)

Paramyxovirus (parainfluensa). Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Paramyxovirus (parainfluensa)
Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Paramyxovirus (parainfluensa) (Image-dokument, 244 kB)

Parapoxvirus (koppor från mjölkerska). Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Parapoxvirus (koppor från mjölkerska)
Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Parapoxvirus (koppor från mjölkerska) (Image-dokument, 354 kB)

Picornavirus. Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Picornavirus
Foto:
Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Picornavirus (Image-dokument, 345 kB)

Respiratory syncytial virus (RS-virus). Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Respiratory syncytial virus (RS-virus)
Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Respiratory syncytial virus (RS-virus) (Image-dokument, 478 kB)

Rotavirus (barndiarré). Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Rotavirus (barndiarré)
Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Rotavirus (barndiarré) (Image-dokument, 360 kB)

Sapovirus (barndiarré). Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Sapovirus (barndiarré)
Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Sapovirus (barndiarré) (Image-dokument, 766 kB)

Vaccinia (vaccin mot smittkoppor). Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Vaccinia (vaccin mot smittkoppor)
Foto:
Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Vaccinia (vaccin mot smittkoppor) (Image-dokument, 453 kB)

Vaccinia (vaccin mot smittkoppor). Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Vaccinia (vaccin mot smittkoppor)
Foto:
Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Vaccinia (vaccin mot smittkoppor) (Image-dokument, 339 kB)