Pressbilder på virus

Lyssna

Bilder från Folkhälsomyndigheten på virus.

För användning av bilderna i pressarkivet måste du följa Folkhälsomyndighetens regler för pressbilder.

För att spara en bild gör du följande:

  • PC: Högerklicka på länken med virusets namn och välj "spara mål som" för att ladda ned bilden.
  • Mac: Håll ned ctrl-knappen samtidigt som du klickar på länken och välj var du vill spara bilden.

Alla bilder är tagna med elektronmikroskopi och visar virus från både patientmaterial och virusodling. Viruspartiklarna är negativt kontrasterade (utom HIV där bilderna visar snittade partiklar).

Tabell 1. Pressbilder som kan laddas ned.
Fotoikon Information om fotot. Fotofil för nedladdning
Mikroskopbild på Adenovirus (barndiarré). Adenovirus (barndiarré). Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten. Adenovirus (barndiarré) (Image-dokument, 374 kB)
Mikroskopbild på Coronovirus (sars). Coronavirus (sars). Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten. Coronavirus (sars) (Image-dokument, 508 kB)
Mikroskopbild på den nya influensan A(H1N1) även kallad svininfluensa. Den nya influensan A(H1N1) även kallad svininfluensa. Bilden visar viruspartiklar från cellodlat patientmaterial. Viruspartiklarna är färglagda. Foto: Katarina Brus-Sjölander, Folkhälsomyndigheten. Den nya influensan A(H1N1) (Image-dokument, 652 kB)
Mikroskopbild på den nya influensan A(H1N1) även kallad svininfluensa. Den nya influensan A(H1N1) även kallad svininfluensa. Bilden visar viruspartiklar från cellodlat patientmaterial. Hela bilden färglagd. Foto: Katarina Brus-Sjölander, Folkhälsomyndigheten. Den nya influensan A(H1N1) (Image-dokument, 652 kB)
Mikroskopbild på den nya influensan A(H1N1) även kallad svininfluensa. Den nya influensan A(H1N1) även kallad svininfluensa
Bilden visar viruspartiklar från cellodlat patientmaterial. Foto: Katarina Brus-Sjölander, Folkhälsomyndigheten.
Den nya influensan A(H1N1) (Image-dokument, 652 kB)
Mikroskopbild på den nya influensan A(H1N1) även kallad svininfluensa. Den nya influensan A(H1N1) även kallad svininfluensa. Bilden visar viruspartiklar från cellodlat patientmaterial. Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten. Den nya influensan A(H1N1) (Image-dokument, 676 kB)
Mikroskopbild på den nya influensan A(H1N1) även kallad svininfluensa. Den nya influensan A(H1N1) även kallad svininfluensa. Bilden visar viruspartiklar från cellodlat patientmaterial. Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten. Den nya influensan A(H1N1) (Image-dokument, 692 kB)
Mikroskopbild på den nya influensan A(H1N1) även kallad svininfluensa. Den nya influensan A(H1N1) även kallad svininfluensa. Bilden visar viruspartiklar från cellodlat patientmaterial. Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten. Den nya influensan A(H1N1) (Image-dokument, 671 kB)
Mikroskopbild på ebolavirus Ebolavirus 1. Foto: Kjell-Olof Hedlund. Ebolavirus 1 (Image-dokument, 319 kB)
ebolavirus Filovirus-ebola. Foto: Kjell-Olof Hedlund. Filovirus-ebola (Image-dokument, 691 kB)
Mikroskopbild på fågelinfluensa, bilden visar ett lågpatogent virus (H5N2) preparerat från hönsägg. Fågelinfluensa 1. Bilden visar ett lågpatogent virus (H5N2) preparerat från hönsägg. Viruspartiklarnas form kan variera från sfäriska till mycket långa. Foto: Folkhälsomyndigheten och SVA. Fågelinfluensa 1 (Image-dokument, 656 kB)
Mikroskopbild på fågelinfluensa, bilden visar ett lågpatogent virus (H5N2) preparerat från hönsägg. Fågelinfluensa 2. Bilden visar ett lågpatogent virus (H5N2) preparerat från hönsägg. Viruspartiklarnas form kan variera från sfäriska till mycket långa. Foto: Folkhälsomyndigheten och SVA. Fågelinfluensa 2 (Image-dokument, 751 kB)
Mikroskopbild på fågelinfluensa, bilden visar ett lågpatogent virus (H5N2) preparerat från hönsägg. Fågelinfluensa 3. Bilden visar ett lågpatogent virus (H5N2) preparerat från hönsägg. Viruspartiklarnas form kan variera från sfäriska till mycket långa. Foto: Folkhälsomyndigheten och SVA. Fågelinfluensa 3 (Image-dokument, 627 kB)
Mikroskopbild på fågelinfluensa, bilden visar ett lågpatogent virus (H5N2) preparerat från hönsägg. Fågelinfluensa 4. Bilden visar ett lågpatogent virus (H5N2) preparerat från hönsägg. Viruspartiklarnas form kan variera från sfäriska till mycket långa. Foto: Folkhälsomyndigheten och SVA. Fågelinfluensa 4 (Image-dokument, 680 kB)
Mikroskopbild på fågelinfluensa, bilden visar ett lågpatogent virus (H5N2) preparerat från hönsägg. Fågelinfluensa 5. Bilden visar ett lågpatogent virus (H5N2) preparerat från hönsägg. Viruspartiklarnas form kan variera från sfäriska till mycket långa. Foto: Folkhälsomyndigheten och SVA. Fågelinfluensa 5 (Image-dokument, 734 kB)
Mikroskopbild på hiv, knoppande viruspartiklar (från humana lymfocyter). Hiv - knoppande viruspartiklar (från humana lymfocyter). Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten. Hiv - knoppande viruspartiklar (Image-dokument, 691 kB)
Mikroskopbild på hiv, avknoppade viruspartiklar (från humana lymfocyter). Hiv - avknoppade viruspartiklar (från humana lymfocyter. Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten. Hiv - avknoppade viruspartiklar (Image-dokument, 3 kB)
Mikroskopbild på herpes simplex typ 1 (från munsår). Herpes simplex typ 1 (från munsår). Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten. Herpes simplex typ 1 (Image-dokument, 415 kB)
Mikroskopbild på influensa A. Influensa A. Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten. Influensa A (Image-dokument, 552 kB)
Mikroskopbild på norovirus (vinterkräksjuka). Norovirus (vinterkräksjuka) 1. Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten. Norovirus (vinterkräksjuka) 1 (Image-dokument, 232 kB)
Mikroskopbild på norovirus (vinterkräksjuka). Norovirus (vinterkräksjuka) 2. Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten. Norovirus (vinterkräksjuka) 2 (Image-dokument, 680 kB)
Mikroskopbild på norovirus (vinterkräksjuka). Norovirus (vinterkräksjuka) 3. Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten. Norovirus (vinterkräksjuka) 3 (Image-dokument, 554 kB)
Mikroskopbild på paramyxovirus (mässling). Paramyxovirus (mässling) 1. Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten. Paramyxovirus (mässling) 1 (Image-dokument, 544 kB)
Mikroskopbild på paramyxovirus (mässling). Paramyxovirus (mässling) 2. Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten. Paramyxovirus (mässling) 2 (Image-dokument, 524 kB)
Mikroskopbild på paramyxovirus (påssjuka). Paramyxovirus (påssjuka). Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten. Paramyxovirus (påssjuka) (Image-dokument, 253 kB)
Mikroskopbild på paramyxovirus (parainfluensa). Paramyxovirus (parainfluensa). Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten. Paramyxovirus (parainfluensa) (Image-dokument, 244 kB)
Mikroskopbild på parapoxvirus (koppor från mjölkerska). Parapoxvirus (koppor från mjölkerska). Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten. Parapoxvirus (koppor från mjölkerska) (Image-dokument, 354 kB)
Mikroskopbild på picornavirus. Picornavirus. Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten. Picornavirus (Image-dokument, 345 kB)
Mikroskopbild på respiratory syncytial virus (RS-virus). Respiratory syncytial virus (RS-virus). Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten. Respiratory syncytial virus (RS-virus) (Image-dokument, 478 kB)
Mikroskopbild på rotavirus (barndiarré). Rotavirus (barndiarré). Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten. Rotavirus (barndiarré) (Image-dokument, 360 kB)
Mikroskopbild på sapovirus (barndiarré). Sapovirus (barndiarré). Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten. Sapovirus (barndiarré) (Image-dokument, 766 kB)
Mikroskopbild på vaccinia (vaccin mot smittkoppor). Vaccinia (vaccin mot smittkoppor) 1. Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten. Vaccinia (vaccin mot smittkoppor) 1 (Image-dokument, 453 kB)
Mikroskopbild på vaccinia (vaccin mot smittkoppor). Vaccinia (vaccin mot smittkoppor) 2. Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten. Vaccinia (vaccin mot smittkoppor) 2 (Image-dokument, 339 kB)