Pressbilder på virus

Lyssna

Bilder från Folkhälsomyndigheten på virus.

För användning av bilderna i pressarkivet måste du följa Folkhälsomyndighetens regler för pressbilder.

För att spara en bild gör du följande:

  • PC: Högerklicka på länken med virusets namn och välj "spara mål som" för att ladda ned bilden.
  • Mac: Håll ned ctrl-knappen samtidigt som du klickar på länken och välj var du vill spara bilden.

Alla bilder är tagna med elektronmikroskopi och visar virus från både patientmaterial och virusodling. Viruspartiklarna är negativt kontrasterade (utom HIV där bilderna visar snittade partiklar).

Tabell 1. Pressbilder som kan laddas ned
FotoÖvrig information
Mikroskopbild på Adenovirus (barndiarré).

Adenovirus (barndiarré)
Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Adenovirus (barndiarré) (Image-dokument, 374 kB)

Mikroskopbild på Coronovirus (sars).

Coronavirus (sars)
Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Coronavirus (sars) (Image-dokument, 508 kB)

Mikroskopbild på den nya influensan A(H1N1) även kallad svininfluensa.

Den nya influensan A(H1N1) även kallad svininfluensa. Bilden visar viruspartiklar från cellodlat patientmaterial. Viruspartiklarna är färglagda.
Foto: Katarina Brus-Sjölander, Folkhälsomyndigheten

Den nya influensan A(H1N1) (Image-dokument, 652 kB)

Mikroskopbild på den nya influensan A(H1N1) även kallad svininfluensa.

Den nya influensan A(H1N1) även kallad svininfluensa. Bilden visar viruspartiklar från cellodlat patientmaterial. Hela bilden färglagd.
Foto: Katarina Brus-Sjölander, Folkhälsomyndigheten

Den nya influensan A(H1N1) (Image-dokument, 652 kB)

Mikroskopbild på den nya influensan A(H1N1) även kallad svininfluensa.

Den nya influensan A(H1N1) även kallad svininfluensa
Bilden visar viruspartiklar från cellodlat patientmaterial.
Foto: Katarina Brus-Sjölander, Folkhälsomyndigheten

Den nya influensan A(H1N1) (Image-dokument, 652 kB)

Mikroskopbild på den nya influensan A(H1N1) även kallad svininfluensa.

Den nya influensan A(H1N1) även kallad svininfluensa. Bilden visar viruspartiklar från cellodlat patientmaterial.
Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Den nya influensan A(H1N1) (Image-dokument, 676 kB)

Mikroskopbild på den nya influensan A(H1N1) även kallad svininfluensa.

Den nya influensan A(H1N1) även kallad svininfluensa. Bilden visar viruspartiklar från cellodlat patientmaterial.
Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Den nya influensan A(H1N1) (Image-dokument, 692 kB)

Mikroskopbild på den nya influensan A(H1N1) även kallad svininfluensa.

Den nya influensan A(H1N1) även kallad svininfluensa. Bilden visar viruspartiklar från cellodlat patientmaterial.
Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Den nya influensan A(H1N1) (Image-dokument, 671 kB)

Mikroskopbild på ebolavirus

Ebolavirus1 –
Foto: Kjell-Olof Hedlund

Ebolavirus (Image-dokument, 319 kB)

ebolavirus

Ebolavirus2 – Foto:Kjell-Olof Hedlund

Filovirus-ebola (Image-dokument, 691 kB)

Mikroskopbild på fågelinfluensa, bilden visar ett lågpatogent virus (H5N2) preparerat från hönsägg.

Fågelinfluensa – Bilden visar ett lågpatogent virus (H5N2) preparerat från hönsägg. Viruspartiklarnas form kan variera från sfäriska till mycket långa.
Foto: Folkhälsomyndigheten och SVA

Fågelinfluensa (Image-dokument, 656 kB)

Mikroskopbild på fågelinfluensa, bilden visar ett lågpatogent virus (H5N2) preparerat från hönsägg.

Fågelinfluensa – Bilden visar ett lågpatogent virus (H5N2) preparerat från hönsägg. Viruspartiklarnas form kan variera från sfäriska till mycket långa.
Foto: Folkhälsomyndigheten och SVA

Fågelinfluensa (Image-dokument, 751 kB)

Mikroskopbild på fågelinfluensa, bilden visar ett lågpatogent virus (H5N2) preparerat från hönsägg.

Fågelinfluensa – Bilden visar ett lågpatogent virus (H5N2) preparerat från hönsägg. Viruspartiklarnas form kan variera från sfäriska till mycket långa.
Foto: Folkhälsomyndigheten och SVA

Fågelinfluensa (Image-dokument, 627 kB)

Mikroskopbild på fågelinfluensa, bilden visar ett lågpatogent virus (H5N2) preparerat från hönsägg.

Fågelinfluensa – Bilden visar ett lågpatogent virus (H5N2) preparerat från hönsägg. Viruspartiklarnas form kan variera från sfäriska till mycket långa.
Foto: Folkhälsomyndigheten och SVA

Fågelinfluensa (Image-dokument, 680 kB)

Mikroskopbild på fågelinfluensa, bilden visar ett lågpatogent virus (H5N2) preparerat från hönsägg.

Fågelinfluensa – Bilden visar ett lågpatogent virus (H5N2) preparerat från hönsägg. Viruspartiklarnas form kan variera från sfäriska till mycket långa.
Foto: Folkhälsomyndigheten och SVA

Fågelinfluensa (Image-dokument, 734 kB)

Mikroskopbild på hiv, knoppande viruspartiklar (från humana lymfocyter).

Hiv - knoppande viruspartiklar (från humana lymfocyter)
Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Hiv - knoppande viruspartiklar (Image-dokument, 691 kB)

Mikroskopbild på hiv, avknoppade viruspartiklar (från humana lymfocyter).

Hiv - avknoppade viruspartiklar (från humana lymfocyter
Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Hiv - avknoppade viruspartiklar (Image-dokument, 3 kB)

Mikroskopbild på herpes simplex typ 1 (från munsår).

Herpes simplex typ 1 (från munsår)
Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Herpes simplex typ 1 (Image-dokument, 415 kB)

Mikroskopbild på influensa A.

Influensa A Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Influensa A (Image-dokument, 552 kB)

Mikroskopbild på norovirus (vinterkräksjuka).

Norovirus (vinterkräksjuka)
Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Norovirus (vinterkräksjuka) (Image-dokument, 232 kB)

Mikroskopbild på norovirus (vinterkräksjuka).

Norovirus (vinterkräksjuka)
Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Norovirus (vinterkräksjuka) (Image-dokument, 680 kB)

Mikroskopbild på norovirus (vinterkräksjuka).

Norovirus (vinterkräksjuka)
Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Norovirus (vinterkräksjuka) (Image-dokument, 554 kB)

Mikroskopbild på paramyxovirus (mässling).

Paramyxovirus (mässling)
Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Paramyxovirus (mässling) (Image-dokument, 544 kB)

Mikroskopbild på paramyxovirus (mässling).

Paramyxovirus (mässling)
Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Paramyxovirus (mässling) (Image-dokument, 524 kB)

Mikroskopbild på paramyxovirus (påssjuka).

Paramyxovirus (påssjuka)
Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Paramyxovirus (påssjuka) (Image-dokument, 253 kB)

Mikroskopbild på paramyxovirus (parainfluensa).

Paramyxovirus (parainfluensa)
Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Paramyxovirus (parainfluensa) (Image-dokument, 244 kB)

Mikroskopbild på parapoxvirus (koppor från mjölkerska).

Parapoxvirus (koppor från mjölkerska)
Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Parapoxvirus (koppor från mjölkerska) (Image-dokument, 354 kB)

Mikroskopbild på picornavirus.

Picornavirus Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Picornavirus (Image-dokument, 345 kB)

Mikroskopbild på respiratory syncytial virus (RS-virus).

Respiratory syncytial virus (RS-virus)
Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Respiratory syncytial virus (RS-virus) (Image-dokument, 478 kB)

Mikroskopbild på rotavirus (barndiarré).

Rotavirus (barndiarré)
Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Rotavirus (barndiarré) (Image-dokument, 360 kB)

Mikroskopbild på sapovirus (barndiarré).

Sapovirus (barndiarré)
Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Sapovirus (barndiarré) (Image-dokument, 766 kB)

Mikroskopbild på vaccinia (vaccin mot smittkoppor).

Vaccinia (vaccin mot smittkoppor) Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Vaccinia (vaccin mot smittkoppor) (Image-dokument, 453 kB)

Mikroskopbild på vaccinia (vaccin mot smittkoppor).

Vaccinia (vaccin mot smittkoppor) Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Vaccinia (vaccin mot smittkoppor) (Image-dokument, 339 kB)