Information till föräldrar om HPV och vaccination.

HPV är ett mycket smittsamt virus som kan leda till cancer längre fram i livet. Alla barn i årskurs 5 erbjuds vaccination mot HPV i skolan från och med augusti 2020. Flickor har erbjudits detta tidigare. För pojkar gäller detta pojkar födda 2009 och senare.

Fler språk

Informationsbladet finns också på: