En hälsodeklaration ska fyllas i innan vaccination mot covid-19. Denna kan användas digitalt eller skrivas ut inför vaccinationstillfället, av alla regioner.

Fil för tryck: Hälsodeklaration – vuxna – vaccination mot covid-19 (tryckfil) (PDF, 581 kB)

Engelsk version av denna publikation

Relaterad information

Informationsmaterial om vaccination mot covid-19