Kommunicera om vaccinationer

Lyssna

Här finns kommunikationsmaterial, utbildningsmaterial och metodstöd som kan användas i arbetet med vaccinationer och vaccinationsprogram.

Materialet kan användas i det dagliga arbetet med att kommunicera med vuxna, unga och barn och för att utforska och möta hinder för vaccination när det finns frågor och funderingar.

Klicka på länkarna här nedanför för att komma till en sida där du kan beställa eller ladda ner respektive publikation. Vissa publikationer finns på flera språk, men du hittar alla språkversioner via samma länk.

Genväg till innehåll på sidan:

För hälsovårdspersonal

Allmänt om vaccinationsprogrammet

Att prata om vaccination inom barnhälsovård, elevhälsa och andra verksamheter

Samtalet är ett kraftfullt redskap för att fånga upp och möta frågor utifrån varje persons behov och situation och som kan bidra till välgrundade och trygga beslut om vaccination. Därför har vi satt ihop ett utbildningsmaterial.

Att prata om vaccination

Vaccination av barn och ungdomar - Vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer

I vägledningen beskrivs allmänna principer vid vaccination och anvisningar om hur vaccination läggs upp för de barn och ungdomar som inte har följt vaccinationsprogrammet.

Vaccination av barn och ungdomar - Vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer

Vaccinationsprogram för barn – En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal

En reviderad nyutgåva av boken Vaccination av barn från 2008.

Vaccinationsprogram för barn – En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal

Metod för att förstå förändringar i vaccinationstäckning och vaccinationsvilja

Denna guide kan användas av regionala och lokala aktörer i arbetet med att identifiera och förstå vilka faktorer som påverkar vaccinationstäckning och vaccinationsacceptans, och för att utforma anpassade insatser vid behov.

Metod för att förstå förändringar i vaccinationstäckning och vaccinationsvilja – Guide för regionalt och lokalt arbete baserad på WHO Europas Tailoring Immunization Programmes (TIP)

Barnvaccinationsprogrammet i Sverige 2022

Folkhälsomyndighetens och Läkemedelsverkets gemensamma rapport om uppföljning av vaccinationsprogrammet.

Barnvaccinationsprogrammet i Sverige 2022 – Årsrapport

Infografik om effekten av vaccinationsprogram

Här hittar du bilder och filmer om effekten av vaccinationsprogram.

Infografik om effekten av vaccinationsprogram

Om HPV

Vaccination mot HPV

Ett utbildningsmaterial för fortbildning enskilt eller i grupp.

Vaccination mot HPV – en utbildning till personal inom elevhälsan (PowerPoint, 4,3 MB)

Mer om HPV

Informationsfilm om vaccination mot HPV

Om kikhosta

Förebygga kikhosta hos spädbarn

Faktabladet "Förebygga kikhosta hos spädbarn – Faktablad", som finns under rubriken För vårdnadshavare, barn och gravida längre ned på sidan, innehåller en kort sammanfattning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn. Faktabladet riktar sig till personal inom hälso- och sjukvården, särskilt inom mödrahälsovård, barnhälsovård, barnsjukvård och primärvård och är avsett för informations- och utbildningsinsatser.

Det finns också presentationer med talmanus om att förebygga kikhosta hos spädbarn. Presentationerna finns i två format.

Samtyckesblanketter

Sveriges kommuner och regioner har tagit fram blanketter som elevhälsan kan använda sig av inför vaccinationer i skolåldern. Samtyckesblanketterna finns på olika språk.

För personal inom vård

 • Hälsodeklaration – Vaccination

  Publicerad:

  Denna blankett kan användas av regionerna i samband med vaccination. Den kan fyllas i digitalt och skrivas ut på papper. Finns översatt till olika språk.

För vårdnadshavare, barn och gravida

 • Bra att veta om vaccinationer

  Publicerad:
  Uppdaterad:

  Ett informationsblad till föräldrar som kort beskriver sjukdomarna som ingår i vaccinationsprogrammet för barn och ger en överblick av vilka vaccinationer som ges vid vilken ålder inom BVC och elevhälsan…

 • Bra att veta om ditt barn är ovaccinerat

  Publicerad:
  Uppdaterad:

  Information till föräldrar med barn som av olika anledningar inte vaccinerats mot sjukdomarna som ingår i det svenska vaccinationsprogrammet. Finns på olika språk.

 • Bra att veta om vaccination mot rotavirus

  Publicerad:

  Faktablad till föräldrar om vaccination mot rotavirusinfektion i det svenska vaccinationsprogrammet. Översättningar finns till andra språk.

 • Bra att veta om vaccination mot tuberkulos

  Publicerad:

  Ett informationsblad till föräldrar om vaccination mot tuberkulos. Faktabladet finns på olika språk.

 • Bra att veta om HPV

  Publicerad:
  Uppdaterad:

  Information till föräldrar om HPV och vaccination som alla barn i årskurs 5 erbjuds inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Faktabladet finns på flera språk.

 • Bra att veta om mässling, påssjuka och röda hund

  Publicerad:
  Uppdaterad:

  Ett faktablad till vårdnadshavare om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund i det svenska vaccinationsprogrammet.

 • Folke frågar: Vad mår du bra av?

  Publicerad:

  Vad mår du bra av? Folke frågar om virus och bakterier för barn i förskoleålder och förskoleklass.

 • Folke frågar om virus och bakterier

  Publicerad:

  En berättelse framtagen för barn i förskoleålder om vad virus, bakterier och vaccin är för något. Men också om vad som kan få oss vi mår bra, och hur vi kan hålla oss friska.

 • Folke frågar om virus och bakterier (samtalskort)

  Publicerad:

  Samtalskorten finns på flera språk och innehåller bilder och text och kan användas som de är för att läsa berättelsen Folke, eller för att prata om enskilda bilder.

 • Förebygga kikhosta hos spädbarn – Faktablad

  Publicerad:

  Detta faktablad innehåller en kort sammanfattning av Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn. Faktabladet riktar sig till personal inom hälso- och sjukvården, särskilt inom mödrahälsovård…

 • Till dig som ska vaccineras mot difteri, stelkramp och kikhosta

  Publicerad:
  Uppdaterad:

  Faktabladet vänder sig till elever, barn och unga i skolan, om vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta. Finns översatt till olika språk.

 • Till dig som ska vaccineras mot mässling, påssjuka och röda hund

  Publicerad:
  Uppdaterad:

  Ett faktablad till elever, barn och unga i skolan, om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund i det svenska vaccinationsprogrammet.

 • Vaccinationsprogram för barn - En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal

  Publicerad:

  Rapporten vänder sig i första hand till personal inom barnhälsovården och elevhälsan som handlägger vaccinationer. Kan också vara intressant för den förälder som vill veta mer om sjukdomarna och vaccinationerna.

 • Vaccination mot influensa – information till dig som är gravid

  Publicerad:

  Faktabladet om influensavaccination är ett stöd för de som arbetar med gravida. Finns även på engelska.