Samlad uppföljning av ANDT-strategin 2016–2020

Folkhälsomyndigheten har genomfört en samlad uppföljning av ANDT-strategin 2016–2020. Uppföljningen omfattar ANDT-utvecklingen och den verksamhet som bedrivits under strategiperioden. I rapporten, Samlad uppföljning av ANDT-strategin 2016–2020, beskriver vi även hur Folkhälsomyndigheten har arbetat för att stödja genomförandet av strategin och lämnar förslag till regeringen inför utformningen av en kommande ANDT-strategi.

Rapporten ingår som en del i en samlad återredovisning till regeringen tillsammans med tre andra rapporter; Utvecklingen i förhållande till ANDT-strategins mål, Rapport över länsstyrelsernas och kommunernas ANDT-arbete – En återredovisning av länsstyrelsernas och kommunernas ANDT-arbete under perioden 2011–2019 och Kunskapsbaserat ANDT-arbete – Folkhälsomyndighetens uppdrag att inom ANDT-strategin 2016–2020 verka för ett effektivt och kunskapsbaserat arbete inom ANDT-området.

För att läsa bilagorna i dokumentet: I webbläsaren Exlorer går det att klicka på gemen, i andra webbläsare behöver du spara ned pdfen på din dator för att gemen ska fungera.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2020-05-04
  • Antal sidor: 98
  • Artikelnummer: 20023

Öppna publikationen

Samlad uppföljning av ANDT-strategin 2016–2020(PDF 1,5 MB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan