Rapport över länsstyrelsernas och kommunernas ANDT-arbete – En återredovisning av länsstyrelsernas och kommunernas ANDT-arbete under perioden 2011–2019

Lyssna

Denna rapport avser Folkhälsomyndighetens återredovisning av länsstyrelsernas och kommunernas arbete inom ANDT-området under perioden 2011-2019 med fokus på innevarande strategiperiod från 2016. Rapporten inkluderar både det samordnande ANDT-förebyggande arbetet och tillsynsverksamheten inom områdena alkohol och tobak. Syftet är att återredovisa utvecklingen av deras arbete och att vidarerapportera länsstyrelsernas rapportering enligt förordning (2012:606) om samordning inom ANDT-området m.m.

Baserat på resultatet lyfter vi utvecklingsområden för att främja förutsättningarna för länsstyrelser och kommuner att driva ett effektivt ANDT-förebyggande arbete och en samordnad, effektiv och likvärdig alkohol- och tobakstillsyn.

Målgrupp för rapporten är regeringen, länsstyrelserna och kommunerna men kan även vara av intresse för myndigheter i den nationella samordningen inom ANDT-området och andra aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att stödja genomförandet av ANDT-strategin och lämna en samlad uppföljning av ANDT-strategin den 1 maj 2020.

Relaterad läsning

Rapporten ingår som en del i en samlad återredovisning till regeringen tillsammans med tre andra rapporter:

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 72
Artikelnummer: 20024