Kunskapsbaserat ANDT-arbete – Folkhälsomyndighetens uppdrag att inom ANDT-strategin 2016–2020 verka för ett effektivt och kunskapsbaserat arbete inom ANDT-området

Lyssna

Denna rapport syftar till att synliggöra den kunskap som Folkhälsomyndigheten producerat under 2016-2020 för att verka för ett effektivt och kunskapsbaserat förebyggande arbete enligt regeringsuppdraget att stödja genomförandet av ANDT-strategin 2016–2020. Bland annat beskrivs våra empiriska studier och litteraturöversikter inom ANDT-området, och utvecklingsprojekt vi fördelat medel till.

Relaterad läsning

Rapporten ingår som en del i en samlad återredovisning till regeringen tillsammans med tre andra rapporter:

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 54
Artikelnummer: 20025