Denna rapport syftar till att synliggöra den kunskap som Folkhälsomyndigheten producerat under 2016-2020 för att verka för ett effektivt och kunskapsbaserat förebyggande arbete enligt regeringsuppdraget att stödja genomförandet av ANDT-strategin 2016–2020. Bland annat beskrivs våra empiriska studier och litteraturöversikter inom ANDT-området, och utvecklingsprojekt vi fördelat medel till.

Läs mer