Swedres-Svarm 2014

The 2014 Swedish report from the monitoring of antibiotic resistance and antibiotic usage in human and veterinary medicine, Swedres-Svarm, is an integrated report from the Public Health Agency of Sweden and the National Veterinary Institute that includes data from humans, animals, and food of animal origin.

Swedres-Svarm 2014 visar försäljningsstatisk över antibiotika från både människor och djur samt antibiotikaresistens hos bakterier från människor och djur. Rapporten är en samproduktion mellan Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Förutom årsstatistik sätter författarna även fokus på aktuella frågeställningar som utbrott i vården och verktygen Primärvårdens register för infektioner i Sverige (PRIS) samt Infektionsverktyget.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

När det gäller antibiotikaresistens hos bakterier från människor och djur har Sverige en gynnsam situation sett i ett internationellt perspektiv. Detta bekräftar att vi har effektiva strategier för att främja rationell antibiotikaanvändning och begränsa spridning av resistenta bakterier bland djur och människor. Ändå beskriver årets rapport även ogynnsamma trender, t.ex. sjukhusutbrott med VRE (vankomycinresistenta enterokocker) och humana fall av Enterobacteriaceae med ESBLCARBA (betalaktamas med utvidgad spektrum som även har aktivitet mot karbapenemer) som smittats inrikes och där smittkällorna är okända. Detta betonar än en gång att arbetet med att optimera antibiotikaanvändningen, förebygga infektioner och minska spridningen av resistenta bakterier måste fortgå och ständigt förbättras.

Om Swedres-Svarm

Swedres-Svarm vänder sig i första hand till personal inom infektionsmedicin, klinisk mikrobiologi, smittskydd och vårdhygien men kan även vara av intresse för politiker och tjänstemän på nationell, regional och lokal nivå och andra som arbetar med smittskydds- och folkhälsofrågor.

Swedres i korthet 2014 sammanfattar försäljningsstatisk över antibiotika och antibiotikaresistens hos bakterier på humansidan.

Tabeller och figurer med humandata från Swedres-Svarm 2014 (PowerPoint-dokument, 4,8 MB). För flertalet figurer kan bakgrundsdata öppnas i Excel, så att presentationen kan anpassas.

Browse and read

  • Author: Folkhälsomyndigheten
  • Release date: 2015-06-09
  • Number of pages: 118
  • Article: 14027

Open the publication

Swedres-Svarm 2014(PDF 4,9 MB)

Order

This publication is not available for ordering.

Gå till toppen av sidan