Swedres-Svarm 2014 shows statistics on antibiotic sales and antibiotic resistance in bacteria from both humans and animals. The report is a co-production between the Public Health Agency of Sweden the National Veterinary Institute (SVA).

This report is mainly aimed at professionals within:

 • STRAMA
 • Clinical microbiological laboratories
 • Antimicrobial stewardship
 • Infection prevention and control
 • Communicable disease control

In Swedish
Swedres-Svarm 2014 visar statistik över antibiotikaförsäljning samt antibiotikaresistens hos bakterier från både människor och djur. Rapporten är en samproduktion mellan Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Rapporten riktar sig i första hand till professionen inom:

 • STRAMA
 • Kliniskt mikrobiologiska laboratorier
 • Infektionsmedicin
 • Smittskyddsenheter
 • Vårdhygienenheter

Swedres i korthet 2014 sammanfattar försäljningsstatisk över antibiotika och antibiotikaresistens hos bakterier på humansidan.

Tabeller och figurer med humandata från Swedres-Svarm 2014 (PowerPoint-dokument, 4,8 MB). För flertalet figurer kan bakgrundsdata öppnas i Excel, så att presentationen kan anpassas.

Read on screen

 • Author: Folkhälsomyndigheten
 • Release date: 2015-06-09
 • Number of pages: 118
 • Article: 14027