SWEDRES/SVARM 2013

SWEDRES/SVARM 2013 visar försäljningsstatisk över antibiotika från både människor och djur samt antibiotikaresistens hos bakterier från människor och djur. Rapporten är en samproduktion mellan Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Förutom årsstatistik sätter författarna även fokus på aktuella frågeställningar som utbrott i vården och verktygen Primärvårdens register för infektioner i Sverige (PRIS) samt Infektionsverktyget.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Swedres i korthet 2013 sammanfattar försäljningsstatisk över antibiotika och antibiotikaresistens hos bakterier på humansidan

Tabeller och figurer med humandata från Swedres-Svarm 2013 (PowerPoint-dokument, 4 MB) För flertalet figurer kan bakgrundsdata öppnas i Excel, så att presentationen kan anpassas.

Sammanfattning

Rapporten visar att situationen avseende antibiotikaresistens hos bakterier från såväl människor som djur är gynnsam i ett internationellt perspektiv. Detta bekräftar att den svenska strategin att verka för ansvarsfull användning av antibiotika och att begränsa spridning av resistens är effektiv. Årets rapport visar trots det också på några oönskade trender, exempelvis flera utbrott där VRE spridits på sjukhus.

Om SWEDRES-SVARM

Swedres-Svarm vänder sig i första hand till personal inom infektionsmedicin, klinisk mikrobiologi, smittskydd och vårdhygien men kan även vara av intresse för politiker och tjänstemän på nationell, regional och lokal nivå och andra som arbetar med smittskydds- och folkhälsofrågor.

Read on screen

  • Author: Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt
  • Release date: 2014-06-10
  • Number of pages: 115
  • Article: 2014-06-02

Open the publication

SWEDRES/SVARM 2013(PDF 4,7 MB)

Order

This publication is not available for ordering.

Gå till toppen av sidan