Förekomst av covid-19 i olika yrkesgrupper inom skolan – 13 mars–19 oktober 2020

Lyssna

Det är av stor vikt att identifiera grupper i befolkningen som diagnostiseras med covid-19 för att genom riktade insatser förebygga fortsatt smittspridning.

För att få kunskap om förekomst av covid-19 i olika yrkesgrupper inom skolan har persondata från anmälningar med bekräftad covid-19 samkörts med register över yrkesklassificering vid SCB.

Relaterad läsning

Förekomst av covid-19 i olika yrkesgrupper – delrapport 1

Förekomst av covid-19 i olika yrkeskategorier – delrapport 2

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 11
Artikelnummer: 20183