Alkoholpolitiska åtgärder kan minska självmord

Lyssna

I Sverige är det ungefär 1100 personer som tar sina liv årligen. Det finns ett samband mellan självmord och alkoholkonsumtion. I en litteraturöversikt av Xuan med kollegor (2016) undersöktes sambandet mellan alkoholpolitiska åtgärder och självmord. Folkhälsomyndigheten har sammanfattat översikten i serien Utblick folkhälsa.

Sedan i maj 2015 samordnar Folkhälsomyndigheten det suicidpreventiva arbetet på nationell nivå. Folkhälsohälsomyndigheten har även i uppdrag att stödja genomförandet av den samlade strategin för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 (ANDT-strategin) inklusive ett övergripande ansvar för tillsyn och tillsynsvägledning gällande alkohol för att garantera att all försäljning av alkohol sker ansvarfullt och att lagar och bestämmelser på alkoholområdet efterlevs.

Relaterad läsning

Utblick folkhälsa är en serie som erbjuder läsaren en snabb överblick av olika områden. Varje blad sammanfattar en relevant forskningsstudie av god kvalitet i en målgruppsanpassad text, begränsad till en sida.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 17006