Knappt 40 procent av den svenska befolkningen känner till att välbehandlad hiv inte överförs vid sex. Det visar en enkätundersökning av den svenska befolkningens kunskap om och attityder till hiv som Folkhälsomyndigheten nyligen genomfört. Rapporten redogör för resultaten från undersökningen.

Relaterad läsning

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 1 december 2022
  • Uppdaterad: -
  • Artikelnummer: 22238