Covid-19-pandemin och befolkningens psykiska hälsa – vad indikerar longitudinella studier? – Sammanfattning av resultat och vetenskapligt underlag 1.0

Lyssna

Folkhälsomyndigheten följer den internationella forskningen om hur pandemin påverkar den psykiska hälsan i befolkningen och uppdaterar resultaten i takt med att nya studier publiceras. Den här publikationen sammanfattar de senaste resultaten från studier, där deltagarna har tillfrågats vid minst två tillfällen.

Resultaten är en uppföljning av den snabba systematiska litteraturöversikten Påverkar covid-19-pandemin befolkningens psykiska hälsa som publicerades i augusti 2020

Resultaten pekar fortsatt på ett oförändrat eller minskat psykiskt välbefinnande och en ökning av psykiska besvär under pandemins inledande skede, jämfört med före pandemin. Effekterna är generellt små. Resultaten bygger på studier från Europa och Nordamerika, och en studie har genomförts i Sverige. De flesta studier innehåller dock inga analyser av grupper med särskild risk för psykisk ohälsa.

Denna uppdatering ingår i Folkhälsomyndighetens projekt Konsekvenser av covid-19-pandemin på folkhälsan och folkhälsoarbetet. En samlad bedömning av hela projektet kommer att publiceras senare under våren 2021.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 20219