Förslag på checklista för tillsyn över detaljhandel med tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter samt folköl

Lyssna

Förslaget på checklista vänder sig till handläggare på kommunen som bedriver tillsyn över detaljhandeln enligt lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter samt alkohollagen.

Förslaget är ett stöd för kommunens tillsyn och kan användas som underlag till kommunens egna checklistor och tillsynsprotokoll.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 23139