Tillsynsvägledning för försäljning av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat

Lyssna

Här kan du få vägledning i frågor om serveringstillstånd, tillstånd till provsmakning av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat samt försäljning och tillsyn av folköl i detaljhandeln. Det finns även information om Alkohol- och tobaksregistret och kunskapsprovet.

Här kan du läsa vår vägledning på alkoholområdet

Prövning och tillsyn

Kunskapsprovet

Kontrollköp

Ansvarsfull alkoholservering

Alkoholhaltiga preparat

Kommunala riktlinjer

Vägledning till befintliga och nya tillståndshavare

Statistik

Rättsfall

Vem gör vad?

Det finns flera myndigheter som har tillsyn över olika delar i alkohollagstiftningen.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten tar fram föreskrifter och allmänna råd enligt alkohollagen. Vi tillhandahåller det kunskapsprov som kommunerna kan använda som en del av sin prövning av ansökningar om tillstånd. Vi ansvarar också för ett centralt register som bland annat innehåller information om de serveringstillstånd som kommunerna beviljar.

Folkhälsomyndigheten har också den övergripande tillsynen över efterlevnaden av alkohollagen med undantag för marknadsföringsregler och viss partihandel. Det gör vi genom att bland annat ta in uppgifter och föra statistik. Du som är handläggare i en kommun behöver skicka vissa uppgifter till oss. Vi tillhandahåller också ett kunskapsprov inför serveringstillstånd.

Länsstyrelserna

Länsstyrelserna har i uppgift att ge råd och information till kommunerna. Genom utbildningsinsatser, nätverksträffar och individuell rådgivning kan länsstyrelserna stötta kommunerna i tillsynsarbetet. De granskar också tillsynen i länets kommuner. Länsstyrelserna kan exempelvis granska kommunernas tillsyn av serveringstillstånd och kontroll av åldersgränser för köp av folköl. Länsstyrelsen har även ett uppdrag att underlätta samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och kan därför samordna kontakter mellan kommuner och andra myndigheter.

Kommunerna

Det är kommunerna som beslutar om serveringstillstånd och genomför tillsyn på restauranger och i butiker som säljer folköl. Den som vill servera alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat ansöker om ett serveringstillstånd hos den kommun där serveringsstället finns. Innan försäljning eller servering av folköl krävs en anmälan till kommunen.

Polismyndigheten

Polismyndigheten har tillsammans med kommunerna ett tillsynsansvar över serveringsställen och detaljhandel med folköl.

Konsumentverket

För vissa delar av marknadsföringen har Konsumentverket tillsynsansvar.

Skatteverket

Skatteverket har bland annat tillsyn över partihandel.