Hur fungerar rökförbudet utomhus? – Kunskapsstöd om rökfria miljöer

Lyssna

Den 1 juli 2019 infördes rökförbud på fler platser utomhus. För att följa upp hur de nya rökfria utomhusmiljöerna fungerar har vi i Länsrapportens undersökning frågat kommunernas tillsynshandläggare hur de bedömer att rökförbudet upprätthålls. Vi har också frågat deltagare i Folkhälsomyndighetens webbpanel Hälsorapport om hur de upplever att de exponeras för andras rök i dessa miljöer.

Resultaten visar att rökförbudet verkar fungera väl på uteserveringar, lekplatser och idrottsanläggningar. Vid offentliga entréer och i anslutning till kollektivtrafiken fungerar rökförbudet däremot inte lika bra. Fler och samordnade insatser kan därför behövas för att förbättra efterlevnaden av rökförbudet.

Relaterad läsning

Vägledning för tillsyn över rökfria miljöer

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 3
Artikelnummer: 22281