Konsoliderad version av HSLF-FS 2015:7 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall

  • Publicerad: 1 juli 2015
  • Uppdaterad: 1 mars 2023
  • Folkhälsomyndigheten

Konsoliderad version av HSLF-FS 2015:7

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar till och med HSLF-FS 2023:8.

  • Grundförfattning gäller från och med: 1 juli 2015
  • Senaste lydelse gäller från och med: 1 mars 2023 (HSLF-FS 2023:8)

Se tryckta versioner som pdf

Anmälningsskyldighet

1 § Enligt 2 kap. 5 § smittskyddslagen (2004:168) ska behandlande läkare som misstänker eller konstaterar fall av allmänfarlig sjukdom eller annan anmälningspliktig sjukdom, utan dröjsmål anmäla detta till smittskyddsläkaren i det landsting där den anmälande läkaren har sin yrkesverksamhet och till Folkhälsomyndigheten. Anmälan ska göras även beträffande annan sjukdom som är eller som misstänks vara smittsam, om sjukdomen har fått en anmärkningsvärd utbredning inom ett område eller uppträder i en elakartad form.

Anmälningsskyldigheten enligt första stycket första meningen gäller även läkare vid laboratorium som utför mikrobiologisk diagnostik, den som är ansvarig för ett sådant laboratorium och läkare som utför obduktion.

Undantag från anmälningsskyldigheten

2 § Infektioner med enterobacteriacae vilken producerar extended spectrum betalactamase (ESBL) ska endast anmälas av läkare vid laboratorium som utför mikrobiologisk diagnostik eller av den som är ansvarig för ett sådant laboratorium.

Undantaget enligt första stycket avser dock inte ESBL av karbapenemastyp (ESBLCARBA).

3 § Influensa ska endast anmälas av läkare vid ett mikrobiologiskt laboratorium eller av den som är ansvarig för ett sådant laboratorium. (HSLF-FS 2015:26).

4 § Misstänkta fall av covid-19 och mpox ska inte anmälas. (HSLF-FS 2023:8).

5 § Covid-19 ska anmälas av läkare vid ett mikrobiologiskt laboratorium eller den som är ansvarig för ett sådant laboratorium, samt av behandlande läkare som konstaterar covid-19 efter ett positivt antigentest i de fall inte anmälan görs från ett mikrobiologiskt laboratorium.

En behandlande läkare och läkare som utför obduktion som konstaterar covid-19 får göra en anmälan av det bekräftade fallet. (HSLF-FS 2022:4).

6 § Rotavirusinfektion ska endast anmälas av läkare vid ett mikrobiologiskt laboratorium eller den som är ansvarig för ett sådant laboratorium. (HSLF-FS 2022:45).

Konsoliderad version av HSLF-FS 2015:7 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall

Lyssna

Konsoliderad version att läsa på skärm

Detta är en konsoliderad föreskrift. Den konsoliderade versionen är en sammanställning av alla gällande föreskrifter och allmänna råd, från grundförfattning till senaste ändringsförfattning. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen (pdfer finns i publikationen). Ändringar markeras genom att nummer på senaste ändringsförfattningen anges inom parentes efter den paragraf som ändrats. Denna version innehåller ändringar till och med HSLF-FS 2023:8.

För uppgift om bemyndigande, ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, se respektive författning.

Läs den senaste versionen av föreskriften genom att klicka på "Läs publikation".

Konsoliderad version sammanfattar

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad: