Nationella informationsinsatser om vaccination mot covid-19 – Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag S2020/09553

Lyssna

Rapporten sammanfattar Folkhälsomyndighetens kommunikations-insatser om vaccination mot covid-19 under 2021. I rapporten redovisas utmaningar för kommunikationen och hur insatserna utformats och genomförts för att uppnå syftet att var och en ska ha tillräcklig kunskap för att kunna göra ett informerat val om vaccination. Detta är en återrapportering av regeringsuppdraget att genomföra samordnade nationella informationsinsatser om vaccination mot covid-19 riktade till allmänheten. Rapporten riktar sig även till tjänstemän och kommunikatörer vid nationella, regionala och lokala myndigheter.

Regeringsuppdraget förlängdes under 2022 och det fortsatta arbetet med informationsinsatser redovisas i en separat rapport, se nedan under relaterad läsning.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 54
Artikelnummer: 22094