Ökning av suicid bland unga vuxna 20–29 år – Fördjupad analys

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har tidigare rapporterat om att suicidtalen bland unga i åldern 15–29 år har ökat i Sverige sedan 2006. I detta faktablad fördjupar vi analysen av utvecklingen inom denna åldersgrupp. Resultatet visar att suicid har ökat med i genomsnitt 1,8 procent per år under 2006–2020 i gruppen 20–29 år. Däremot har det inte skett någon ökning av suicid bland ungdomar mellan 15 och 19 år.

Faktabladet riktar sig främst till yrkesverksamma inom suicidprevention och psykisk hälsa och som har samordnande, planerande eller beslutande funktioner på nationell, regional eller lokal nivå.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 22208