Samlad uppföljning av ANDT-strategin 2016–2020

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har genomfört en samlad uppföljning av ANDT-strategin 2016–2020. Uppföljningen omfattar ANDT-utvecklingen och den verksamhet som bedrivits under strategiperioden. I rapporten, Samlad uppföljning av ANDT-strategin 2016–2020, beskriver vi även hur Folkhälsomyndigheten har arbetat för att stödja genomförandet av strategin och lämnar förslag till regeringen inför utformningen av en kommande ANDT-strategi.

För att läsa bilagorna i dokumentet: I webbläsaren Explorer går det att klicka på gemen, i andra webbläsare behöver du spara ned pdf:en på din dator för att gemen ska fungera.

Relaterad läsning

Rapporten ingår som en del i en samlad återredovisning till regeringen tillsammans med tre andra rapporter:

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 98
Artikelnummer: 20023