Risk- och skyddsfaktorer för alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar hos barn och unga Så utvecklar vi ett hållbart förebyggande arbete inom området alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar (ANTS) med stöd av kunskap om risk- och skyddsfaktorer.

Lyssna

Publikationen sammanfattar kunskapsläget om vad som är gemensamma risk- och skyddsfaktorer för alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar (ANTS) hos barn och unga. Den redovisar även resultat från Nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor?” (HLV) som bygger på självrapporterade svar vid ett tillfälle.

Faktorer på olika nivåer kan påverka att barn och unga börjar använda ANTS. Det rör sig om alltifrån individuella till sociala och samhälleliga faktorer. Kunskapen är en viktig grund för att kartlägga och analysera den lokala situationen, följa utvecklingen över tid och prioritera bland insatser, arenor och målgrupper. Det är också en förutsättning för att följa upp och utvärdera de genomförda ANTS-insatserna. Målgrupperna för publikationen är personer som arbetar med hälsofrämjande eller förebyggande insatser inom kommuner, regioner och länsstyrelser samt nationella aktörer.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 22050