Så tvättar du händerna (Affisch utan text)

Lyssna

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand eller berör ytor där många personer tar med sina händer. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du har varit ute, kommer hem eller kommer till ditt arbete eller skolan. Tvätta händerna även när du ska äta, eller när du lagar eller hanterar mat samt efter toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Affischen i A4 beskriver vad och hur du ska göra för att dina händer ska bli rena. Skriv gärna ut och sätt upp den på ställen du anser lämpliga.

Fler affischer

Så tvättar du händerna (Affisch)

Så tvättar du händerna (Affisch engelska)

Relaterad läsning

Smitta i förskolan

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 1
Artikelnummer: 20034-1