Handhygien

En god handhygien är den enskilt viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning inom vård och omsorg. Även utanför vården kan handhygien minska risken för att sprida smitta mellan personer.

Handhygien i vård- och omsorgsverksamhet

En god handhygien är den enskilt viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning inom vård och omsorg. Förorenade händer kan överföra bakterier och virus från en infekterad patient eller förorenad yta till en annan patient och ge upphov till en infektion.

Infektioner som uppstår i samband med vård och behandling drabbar miljontals människor varje år i hela världen. I Sverige har nästan var tionde patient på svenska sjukhus en infektion till följd av vård och behandling. En del av dessa infektioner uppstår till följd av smittspridning. Genom att vård- och omsorgspersonal följer basala hygienrutiner där handhygien ingår som en viktig åtgärd kan smittspridningen förebyggas och infektioner minskas.

Inom vård- och omsorgsverksamhet är handdesinfektion det bästa sättet att utföra handhygien. I vissa fall kan man även behöva tvätta händerna med tvål och vatten.

Läs mer i handhygienmaterialet Rena händer räddar liv, som Folkhälsomyndigheten tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tagit fram för vård- och omsorgsverksamhet, med syfte att förbättra följsamheten till handhygien.

Handhygien för allmänheten

Även utanför vården, ute i samhället bland allmänheten, kan handhygien minska risken för att sprida smitta mellan personer. Bakterier och virus kan överföras till händerna efter kontakt med förorenade ytor som exempelvis handfat, handtag och disk-och arbetsbänkar etc. Om man sedan kliar sig i ögat eller stoppar fingret i munnen kan bakterierna eller viruset orsaka sjukdom. En bra regel är att tvätta händerna före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Genom att tvätta händerna med tvål och vatten kan risken för smitta minskas. I de sammanhang där möjlighet till handtvätt är begränsad kan handsprit kan vara ett alternativ.

Andra råd för att förhindra smittspridning

  • Hosta och nys i armvecken – vid hosta och nysningar sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas i omgivningen eller från att förorena händer.
  • Stanna hemma vid sjukdom – på så sätt minskar risken att smitta sprids på arbetsplatser, allmänna transportmedel och andra mötesplatser i samhället.

Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch A3
Affischen finns även i A4 och på olika språk

Rena händer räddar liv

Rena händer räddar liv - en nationell arbetsmodell

Folkhälsomyndigheten och SKR har tagit fram en modell och ett material för att stödja dig som arbetar med att systematiskt förbättra handhygien inom vård och omsorg.

Till renahänder.se

Gå till toppen av sidan