Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) för kvinnor som lever med hiv i Sverige – En rapport baserad på en intervjustudie

Lyssna

Rapporten baseras på resultatet från intervjuer med 12 kvinnor i åldern 25–65 år som är födda i sex olika länder och som har levt med hiv mellan 1–10 år.

Resultaten visar att livet med hiv utgör en del utmaningar, där föreställningar om hiv och personer med hiv samt ett negativt bemötande påverkar livet med hiv negativt. Många anger att hivdiagnosen har påverkat sexlivet negativt, men att de efter en tid har kunnat återerövra sitt sexliv och sina relationer.

Några viktiga resultat är att det fortfarande är otydliga förhållningsregler för personer med hiv, att det finns en kunskapsbrist inom vården som ger ett ambivalent bemötande, där många kvinnor upplever att de har fått för lite stöd från vården under viktiga delar av livet, och att det har blivit svårare för dem att fatta informerade beslut om graviditet, förlossning och abort.

Rapporten riktar sig till myndigheter, beslutsfattare, hälso- och sjukvården samt de av civilsamhällets organisationer som arbetar med SRHR-frågor och målgruppen personer som lever med hiv. Studiens resultat kan användas för att bättre förstå behoven hos kvinnor som lever med hiv och de utvecklingsområden som finns inom den SRHR-relaterade hälso- och sjukvården.

Relaterad läsning

Sexuell hälsa och hivprevention

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Humant immunbristvirus (Hiv) och sexuellt överförda infektioner (STI)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 22005