Skolbarns hälsovanor i Sverige 2021/2022 – Regionala resultat

Lyssna

Finns det regionala skillnader i barns och ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa? Vilka skillnader finns mellan flickor och pojkar samt mellan olika åldrar? Dessa frågor svarar vi på i denna rapport, som bygger på resultat från Skolbarns hälsovanor 2021/2022. Tack vare det utökade urvalet i undersökningen presenteras för första gången resultat från var och en av Sveriges 21 regioner.

Skolbarns hälsovanor är en enkätundersökning av livsvillkor, levnadsvanor och hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar som har genomförts i Sverige vart fjärde år sedan 1985/86. Den genomförs dessutom i drygt 50 länder i Europa, Nordamerika och Asien.

Rapporten vänder sig till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå, skolpersonal, forskare och andra som på olika sätt arbetar med att främja barns och ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 217
Artikelnummer: 22229