Små förändringar i psykisk hälsa under covid-19-pandemin i Sverige

Lyssna

Den psykiska hälsan i befolkningen förändrades inte i någon större omfattning i Sverige under covid-19-pandemins första år. Lätta stress- och sömnbesvär ökade under hösten, men inte nedstämdhet eller svåra psykiska besvär. Inte heller steg antalet suicid eller vårdade för suicidförsök under 2020.

Det här faktabladet vänder sig till främst till professionen inom områdena folkhälsa, psykisk hälsa och suicidprevention men även yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 21183