Suicid bland barn i Sverige – Kunskapsstöd

Lyssna

I det här faktabladet sammanfattar Folkhälsomyndigheten resultaten från en forskningsstudie bland barn i Sverige som dött i suicid under perioden 2000-2018 samt myndighetens egna analyser om psykiatriskt vårdutnyttjande och uttag av psykofarmaka för denna grupp. Sammanställningen visar att det årligen i genomsnitt var 22 barn som dog i suicid i Sverige, ofta genom hängning eller hopp framför ett fordon. Det var ungefär lika många pojkar som flickor. Myndighetens egna analyser visar att mer än vart tredje barn som tagit sitt liv hade besökt psykiatrisk specialistvård och vart fjärde barn hade uttag av antidepressiva läkemedel året före dödsfallet.

Faktabladet riktar sig främst till beslutsfattare och tjänstemän på nationell, regional och lokal nivå.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 21300