Svenska skolbarns hälsovanor 2001/2002 – Grundrapport

Lyssna

Grundrapport - Health Behaviour in School-Aged Children A WHO Collaborative Study. Denna rapport innehåller i huvudsak resultaten från den svenska undersökningen 2001/02 med vissa jämförelser till tidigare datainsamlingar. Rapporten bygger i första hand på uppgifter insamlade från 11-, 13- och 15-åringar i november–december år 2001. Mer fördjupade analyser kommer att publiceras senare och de internationella resultaten publiceras i en separat rapport från WHO.

Relaterad läsning

Författare: Statens folkhälsoinstitut
Publicerad:
Antal sidor: 71
Artikelnummer: 2003:50