Upplevda konsekvenser av covid-19-pandemin bland personer med migrationserfarenhet

Lyssna

Det här faktabladet baseras på webbenkäter som har besvarats av personer med migrationserfarenhet. Syftet med faktabladet är att öka kunskapen om hur covid-19-pandemin och samhällets smittskyddsåtgärder har påverkat hälsa och livsvillkor i gruppen.

Faktabladet riktar sig till personer som arbetar med personer med migrationserfarenheter och andra aktörer med uppdrag kopplade till folkhälsa och folkhälsoarbete på lokal, regional och nationell nivå samt beslutsfattare på alla nivåer.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 21233