Upplevelser av covid-19-pandemin bland barn med funktionsnedsättning

Lyssna

Det här faktabladet baseras på intervjuer med barn som lever med svår funktionsnedsättning, föräldrar till barn med funktionsnedsättning och personer som möter dessa barn inom olika verksamheter. Syftet är att öka kunskapen om hur covid-19-pandemin och samhällets smittskyddsåtgärder har påverkat hälsa och livsvillkor hos barn med funktionsnedsättningar.

Faktabladet riktar sig till personer som arbetar med att stödja barn med funktionsnedsättning, andra aktörer med uppdrag kopplade till folkhälsa och folkhälsoarbete på lokal, regional och nationell nivå samt beslutsfattare på alla nivåer.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 21224