Uppdaterad 21 juni 2021

Organisationer med spelproblem i fokus kan få bidrag

Organisationer har en viktig roll i att komplettera statens, regionernas och kommunernas spelförebyggande insatser. De kan arbeta med utbildning, opinionsbildning och socialt stöd. Organisationerna kan få statsbidrag för sitt arbete.

Organisationer som arbetar förebyggande för att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande om pengar, kan få statsbidrag enligt förordning SFS 2015:456. Förordningen anger att ideella organisationer som har årsmöteshandlingar för 2 år och som arbetar spelpreventivt, kan ansöka och få stöd för sin verksamhet. Organisationerna ska vara rikstäckande eller ha en verksamhet av riksintresse. De ska inte ha några kopplingar till spelbolag.

År 2021 fick två organisationer statsbidrag

Förutom dessa organisationer finns andra mer lokala föreningar, som jobbar med förebyggande arbete om spel. Det finns också kamratstödjande föreningar inom GA-rörelsen (Gamblers Anonymous), som inte tar emot statsbidrag.

Ansökan för år 2022 är nu öppen. Sista ansökningsdag är 30 september 2021.

Läs mer

Statsbidrag till spelförebyggande verksamhet 2022

Beviljade medel 2021 
Intervju med Spelberoendes riksförbund om att problem med spel om pengar skrivs in i socialtjänstlagen