Arbetsplatsen som spelförebyggande arena

Spelproblem hos enskilda medarbetare kan innebära negativa konsekvenser även för arbetsgivaren. Med kunskap och verktyg går det att förebygga spelproblem på arbetsplatsen. Risken för spelproblem är högre i vissa yrken.

Problem med spel om pengar leder ofta till stora ekonomiska, hälsomässiga och sociala konsekvenser – både för den som spelar och för omgivningen.

Även arbetsgivare kan drabbas, genom till exempel ekonomiska förluster orsakade av frånvaro eller minskad effektivitet. I allvarliga fall kan spelaren förskingra pengar från arbetsgivaren eller arbetsgivarens kunder. Att förebygga spelproblem på arbetsplatsen kan därför vara lönsamt för arbetsgivaren.

Verktyg för arbetsgivare

Ju mer kunskap arbetsgivaren har om spelproblem, desto större är möjligheten att förebygga och ge stöd i ett tidigt skede. Organisationen Alna tog fram en utbildning för arbetsgivare som vill öka chefernas kunskap om att upptäcka, förebygga och hantera spelproblem på arbetsplatsen. Utvärderingen visade att utbildningen var uppskattad, och att deltagarna efter utbildningen hade genomfört fler stödjande åtgärder när de hade misstänkt spelproblem.

Arbetsrelaterade riskfaktorer för spelproblem

Risken för spelproblem är högre i vissa yrken än andra. Det visar Swelogs. Arbetsplatsrelaterade riskfaktorer för spelproblem kan vara oregelbundna arbetstider och möjlighet att spela på arbetstid eller raster. Den sociodemografiska fördelningen på arbetsplatsen kan också påverka förekomsten av spelproblem.

Swelogs befolkningsstudie – Swedish longitudinal gambling study

Möjliga förklaringar är följande:

  • Anställda som inte är bundna till en fast arbetsplats har större möjlighet att spela, antingen på arbetstid eller raster. De exponeras också i högre grad för spelerbjudanden på kaféer eller i butiker.
  • Skiftarbetare kan ha ett behov av att varva ner efter ett arbetspass på obekväm arbetstid, vilket de kan göra med spel. De kan också använda spel för att få tiden att gå när de är lediga på tider då deras familj och vänner arbetar.
  • Personer som reser mycket i arbetet kan uppleva brist på sysselsättning när de är lediga på en annan ort än där de bor. Ett sätt att fördriva tiden är då att spela.
  • I en del yrken är det vanligt med "spelbolag" på arbetsplatsen, och att anställda har ett gemensamt intresse för sport- eller hästspel.
  • Arbete inom spel- och finansbranschen ökar risken. Till exempel kasinoanställda och finansmäklare är exponerade för spel.

Läs mer