Uppdaterad 17 december 2020

Spelproblem bland unga

Cirka tre procent av 16–17-åringarna i Sverige har ett problemspelande eller någon grad av spelproblem. Problem med spel om pengar kan ha negativ påverkan på stora delar av barn och ungas liv: relationer med vänner och familj, skolgång och ekonomi.

Från 2018 ingår spelmissbruk i socialtjänstlagen. Socialnämnden ska aktivt arbeta för att motverka missbruk av spel om pengar bland barn och unga.

Förebygg spelproblem hos unga

Det är viktigt att förebygga att unga får spelproblem. Spelproblem hos unga har ofta samband med andra problem, till exempel dålig ekonomi, utsatthet för våld, riskkonsumtion av alkohol eller psykisk ohälsa. Genom att arbeta förebyggande kan vi också minska risken för att barn och unga får spelproblem längre fram i livet. 

Foto på tre ungdomar.
Fotograf: Scandinav bildbyrå

Killar har oftare spelproblem

Spelproblem finns bland unga i alla samhällsgrupper. Men andelen är högre i vissa grupper, till exempel bland unga med lägre betyg eller som inte studerar.

Cirka en procent av 16–17-åringarna har ett problemspelande och två procent har någon grad av spelproblem, trots åldersgränser på 18 år. Det är inte längre någon tydlig skillnad mellan killar och tjejer i denna ålder enligt Swelogs 2018 (enligt PGSI). I CAN:s skolundersökning 2019 fanns skillnader mellan killar och tjejer. Nästan 8 procent av killarna på gymnasiet (årskurs 2) respektive drygt 10 procent av killarna i årskurs 9 visar tecken på spelproblem (riskabelt spelande). Bland tjejerna är andelen knappt 3 procent på gymnasiet och knappt 1 procent i årskurs 9.

Bland killar på gymnasiet som spelat om pengar de senaste 12 månader visar nästan 31 procent tecken på spelproblem. Motsvarande siffra för killar i årskurs 9 är cirka 38 procent. Bland tjejer som spelat om pengar senaste året är andelen som visar tecken på spelproblem nästan 20 procent för tjejer i gymnasiet och nära 3 procent för tjejer i årskurs 9. 

Nära varannan kille som druckit alkohol senaste året har också spelat om pengar medan motsvarande siffra för tjejer är 23 procent (Swelogs 2018). Det är också en högre andel killar som har någon grad av spelproblem bland de som dricker alkohol än hos killar som inte dricker alkohol. Det finns ingen sådan skillnad bland tjejer.

Figur 1. Andel 16-17 åriga killar och tjejer med någon grad av spelproblem kopplat till om de druckit eller inte druckit alkohol senaste året, Swelogs 2018.

Figur 1. Andel 16-17 åriga killar och tjejer med någon grad av spelproblem kopplat till om de druckit eller inte druckit alkohol senaste året, Swelogs 2018.

Kraftig ökning efter 18 års ålder

Från 18 år, den ålder då man får börja spela om pengar, sker en ökning av andelen unga som spelar, liksom andelen unga med någon grad av spelproblem. Andelen killar som är 18 år som har någon typ av spelproblem är klart högre jämfört med andelen killar i åldern 16–17 år, figur 2. Detta styrker vikten av att ha åldersgränser för spel. Skillnaden mellan killar och tjejer blir också tydlig efter 18 år. Omkring 16 procent av killarna och 1 procent av tjejerna har då ett problemspelande eller viss risk för spelproblem. Problemspelandet bland 18–19-åringar är totalt 2,5 procent, och 2,5 procent har viss risk för spelproblem (Swelogs 2018). 

Att det är vanligare med spelproblem hos killar än hos tjejer kan bland annat kopplas till att spelbeteendet ser olika ut beroende på kön.

Figur 2. Andelen med viss risk eller problemspelande bland killar 16–17 år respektive killar 18 år, Swelogs 2018. 

Bland killar 16-17 år har 3 % viss risk och 1 % ett problemspelande, för killar 18 år är motsvarande siffror 7 respektive 8 %.

Mäta spelproblem bland unga

Unga har en annan situation och erfarenhet än vuxna, och ungas spelproblem kan därför behöva mätas på andra sätt.

I Swelogs använder vi både problemspelande och viss risk för spelproblem. I Swelogs får 16–17-åringarna samma frågor om spelproblem som de vuxna, från mätinstrumentet PGSI.

I CAN:s skolundersökningar används instrumentet Lie/Bet som består av två frågor.

Läs mer

Vad är spelproblem 
Spel om pengar bland unga 
Spelformer och risknivå 
Förebygga spelproblem på lokal nivå 
Skolan som förebyggande arena 
Vanliga begrepp om spelproblem 
Spel om pengar bland unga - Fokusrapport från CAN 
CAN:s skolundersökning om elevers drogvanor 2019 
Socialtjänstlag (2001:453) på riksdagen.se 

Det finns hjälp att få

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla. Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.

Via spelpaus.se kan du också stänga av dig från allt spel som kräver registrering.