Vårt uppdrag

Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Genom vårt arbete bidrar vi till en hållbar utveckling. Läs mer om vårt uppdrag

Nyheter

  • Världsdagen för psykisk hälsa: Tillsammans kan vi förebygga självmord

    På Världsdagen för psykisk hälsa uppmärksammar Folkhälsomyndigheten vikten av att gemensamt arbeta för att förebygga självmord inom alla samhällets sektorer.

  • Trolig källa till utbrott av salmonella funnen

    Under augusti till september har ett 70-tal personer i 11 olika län insjuknat i mag-tarmbesvär orsakade av salmonella. En utredning visar att småtomater är den troliga källan till utbrottet. Tomaterna finns inte längre kvar i livsmedelsaffärer, utbrottet har klingat av och risken att smittas är mycket liten.

  • Satsningar på hälsa för att lösa sjukvårdens problem

    Det krävs en bred och långsiktig satsning på hälsofrämjande insatser i hela samhället för att lösa hälso- och sjukvårdens utmaningar. Det sade Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson under ett seminarium om framtidens primärvård.

Fler nyheter