Vårt uppdrag

Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Genom vårt arbete bidrar vi till ett hållbart samhälle.

Läs mer om vårt uppdrag

Nyheter

 • Råd vid värmeböljor

  SMHI utfärdar meddelande och varningar om höga temperaturer för att man lokalt ska kunna sätta in åtgärder i tid för sårbara grupper i samhället. Folkhälsomyndigheten har tagit fram informationsmaterial som kan användas av kommuner, landsting, regioner och privata aktörer i arbetet för att minska hälsorisker kopplat till värmeböljor.

 • Ökning av legionellainfektion kan vara kopplad till jordhantering

  Ovanligt många har insjuknat i legionellainfektion orsakad av en sällsynt variant av bakterien legionella. Infektionen kan orsaka allvarlig lunginflammation som kallas legionärssjuka. Gemensamt för de flesta som insjuknat är att de har hanterat trädgårdsjord och jord köpt i påse.

 • Intresseanmälan för uppdragsforskning inom området livsvillkor och levnadsvanor

  Folkhälsomyndigheten vill ha genomfört en litteraturöversikt om kostnadseffektivitet i främjande och förebyggande insatser kopplade till alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS), fysisk aktivitet, matvanor, psykisk hälsa och suicid. Sista ansökningsdag är 27 augusti.

 • Utlysning av projektbidrag från EU:s hälsoprogram

  Myndigheter, universitet, icke-statliga organisationer med flera kan nu söka projektbidrag från EU:s hälsoprogram 2014-2020. Sista ansökningsdag är 13 september 2018.

Fler nyheter

Gå till toppen av sidan