Vårt uppdrag

Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Genom vårt arbete bidrar vi till ett hållbart samhälle.

Läs mer om vårt uppdrag

Nyheter

 • Fokus på kampen mot antibiotikaresistens

  Folkhälsomyndigheten arbetar internationellt för att antibiotika ska fortsätta vara ett effektivt läkemedel. Under WHO:s antibiotikavecka presenteras viktiga lärdomar om hur vi kan förebygga att bakterier blir resistenta mot antibiotika.

 • Fjorton nya ämnen klassas som narkotika eller hälsofarlig vara

  Från och med den 12 november 2018 klassificeras ytterligare fem ämnen som narkotika och nio ämnen som hälsofarlig vara.

 • Värdefullt med nya data om antibiotikaresistens

  Antibiotikaresistenta bakterier beräknas kräva 33 000 EU-medborgares liv varje år. Det visar nya siffror från EU:s smittskyddsmyndighet ECDC. Den nya studien ger en viktig bild av hur antibiotikaresistensen drabbar samhälle och individer, menar Malin Grape chef för enheten för antibiotika och vårdhygien på Folkhälsomyndigheten.

 • Nu startar vaccineringen mot influensa i Sverige

  Influensa är smittsamt och för personer i riskgrupper är sjukdomen farlig. Från och med den 6 november börjar Sveriges landsting vaccinera mot årets influensa.

 • Anslutningen till barnvaccinationsprogrammet fortsatt hög

  I Sverige ligger andelen barn som får vaccinen i barnvaccinationsprogrammet stabilt på en hög nivå. Över 97 procent av alla 2-åringar är skyddade mot mässling, påssjuka och röda hund.

Fler nyheter

Tillsyn och tillsynsvägledning

Vi utövar tillsyn och ger tillsynsvägledning på nationell nivå.

Läs mer om tillsyn

Regler och avgifter för tobak och tobaksrelaterade produkter

Konferens och utbildning

Visa alla händelser

Gå till toppen av sidan