Vårt uppdrag

Logotyp för de globala målenFolkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Genom vårt arbete bidrar vi till en hållbar utveckling. Läs mer om vårt uppdrag

Nyheter

 • Folkhälsomyndigheten upphandlar garanti för tillgång till pandemivaccin

  Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att fortsatt säkerställa tillgången till vaccin vid en influensapandemi. Nu påbörjar myndigheten arbetet med att upphandla nya avtal om garanterade vaccinleveranser.

 • Minskning av antalet narkotikarelaterade dödsfall

  Under år 2018 minskade antalet narkotikarelaterade dödsfall i Sverige med 10 procent jämfört med 2017. Det visar en ny rapport. Minskningen beror främst på färre dödsfall på grund av fentanylliknande substanser.

 • Nu startar arbetet för ett Antibiotikasmart Sverige

  I ett nytt projekt ska samhälle, forskare, näringsliv och privatpersoner samverka i frågor som rör antibiotikaresistens. Folkhälsomyndigheten samordnar projektet Antibiotikasmart Sverige.

 • Vaccination mot årets influensa drar igång

  Från och med den 19 november kan man vaccinera sig mot årets säsongsinfluensa i hela landet. Vaccination rekommenderas för de som riskerar att bli allvarligt sjuka. Till dem räknas gravida, personer som är 65 år eller äldre, samt personer med vissa kroniska sjukdomar såsom kronisk hjärt- eller lungsjukdom.

 • Världsaidsdagen den 1 december

  I Sverige är hiv en kronisk sjukdom som, när den är välbehandlad, varken förkortar livet eller överförs vid sex. Ändå möter många som lever med hiv stigma och diskriminering, vilket Folkhälsomyndigheten uppmärksammar inför Världsaidsdagen, WAD, den 1 december.

Fler nyheter

I USA misstänks flera personer ha fått allvarliga lungskador efter att ha använt elektroniska cigaretter. Folkhälsomyndigheten sammanfattar därför det aktuella kunskapsläget och informerar om ansvaret för produkterna.

Tillsyn och tillsynsvägledning