Vårt uppdrag

Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Genom vårt arbete bidrar vi till ett hållbart samhälle. Läs mer om vårt uppdrag

Nyheter

  • Insatser krävs om målet att sluta hälsoklyftorna ska nås

    De påverkbara skillnaderna i hälsa ska vara borta inom en generation, är det övergripande målet för Sveriges folkhälsopolitik. Om det målet ska nås krävs insatser – för utvecklingen nu går i flera avseenden åt motsatt håll. Det framkommer i Folkhälsomyndighetens årsrapport Folkhälsans utveckling 2019.

  • Fortsatt hög narkotikadödlighet i landet

    Den narkotikarelaterade dödligheten är fortsatt hög i Sverige. Det visar Folkhälsomyndighetens sammanfattning av narkotikasituationen i landet.

  • Bolag förbjuds att sälja klickcigaretter

    Folkhälsomyndigheten har beslutat att förbjuda tobaksbolag att sälja så kallade klickcigaretter på den svenska marknaden, för att skydda folkhälsan.

Fler nyheter

Tillsyn och tillsynsvägledning

Vi utövar tillsyn och ger tillsynsvägledning på nationell nivå.

Om tillsyn och tillsynsvägledning

Regler och avgifter för tobak och relaterade produkter

Gå till toppen av sidan