• Antibiotikaresistens

  Antibiotikaresistens

  Antibiotikaresistensen ökar i världen men vi kan alla bidra till att vi ska kunna använda antibiotika även i framtiden.

 • Vaccinationer

  Vaccinationer

  Alla barn erbjuds vaccinationer mot allvarliga sjukdomar i det nationella vaccinations­programmet.

 • Psykisk hälsa

  Psykisk hälsa

  Vi sammanställer och sprider kunskap om hur psykisk hälsa kan främjas.

 • Tobak

  Tobak

  Målet för vårt arbete är att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak i alla former.

 • Beredskapsdiagnostik

  Beredskapsdiagnostik

  Vårt säkerhetslaboratorium har beredskap dygnet runt för undersökning av högsmittsamma ämnen som utgör stor fara.

Vårt uppdrag

Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Genom vårt arbete bidrar vi till ett hållbart samhälle.

Läs mer om vårt uppdrag

Nyheter

 • Åtta av tio flickor vaccinerade mot HPV

  Nästan åtta av tio flickor är vaccinerade mot HPV, humant papillomvirus. Det visar Folkhälsomyndighetens senaste statistik för flickor som är födda år 2004 och 2005, och som har fått minst en dos vaccin.

 • Spridning av VRE mellan sjukhus

  Sjukhus på flera håll i landet har drabbats av smittspridning med resistenta tarmbakterier, VRE. Landstingen arbetar intensivt med att stoppa utbrotten.

 • Fler fall av TBE 2017 än någonsin tidigare

  Det är nu hög tid för personer som vistas i riskområden för TBE att ta ställning till vaccination, enligt rekommendationerna från landstingens smittskyddsenheter. År 2017 anmäldes fler fall av TBE än något tidigare år.

Fler nyheter

Gå till toppen av sidan