Tema folkhälsa

Lyssna

Här har vi samlat information om folkhälsa och vad som påverkar den, de folkhälsopolitiska målen och lagar inom området. Du hittar även underlag för att planera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser, samt statistik och rapporter.

Utvalt innehåll

Karin Tegmark Wisell om utmaningar och lösningar för en god folkhälsa

Karin Tegmark Wisells, GD för Folkhälsomyndigheten, tankar om varför arbetet för en god folkhälsa är viktigt.

Tema folkhälsa i praktiken

Karin Guldbrandsson visar hur Tema folkhälsa kan hjälpa dig bedriva effektivt och systematiskt folkhälsoarbete.

Nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Mediespelare från Mediaflow: Karin TW och Olivia W introducerar nationella strategin

Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen, och Karin Tegmark Wisell, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, introducerar den nationella strategin.

Relaterat innehåll