Tema folkhälsa

Här har vi samlat information om folkhälsa och vad som påverkar den, de folkhälsopolitiska målen och lagar inom området. Du hittar även underlag för att planera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser, samt statistik och rapporter. För fördjupad ämnesspecifik information hänvisar vi till respektive sakområdes webbsida.

 • Illustration på streckgubbar i olika åldrar

  Här hittar du kortfattad och lättillgänglig information om begreppet folkhälsa och vad som påverkar hälsan i befolkningen.

 • Illustration på en blomma

  Här hittar du ramverken för det folkhälsopolitiska arbetet i Sverige. De viktigaste är det folkhälsopolitiska ramverket med sina åtta målområden och Agenda 2030.

 • Illustration på cirklar

  Här hittar du en kort beskrivning av ansvarsområden för aktörer inom folkhälsoområdet på nationell, regional och lokal nivå.

 • Illustration på ett diagram

  Här hittar du analyser av utvecklingen av hälsa och livsvillkor i Sverige och verktyg för att själv ta fram statistik och analysera den. Gör egna lokala kartläggningar och läs om hur man kan analysera jämlikhet i hälsa.

 • Illustration på verktyg

  Här hittar du material att använda i olika faser av projekt eller utvecklingsarbete samt exempel på hälsofrämjande och förebyggande insatser.

 • Illustration på en cell

  Här hittar du material om konsekvenser av covid-19-pandemin på folkhälsan och folkhälsoarbetet, framför allt för lokal och regional nivå.