Intervjuer om folkhälsoarbete

Lyssna

Arbete för en god och jämlik hälsa pågår runt om i landet, på lokal, regional och nationell nivå. På den här sidan hittar du intervjuer med olika professioner och från olika områden. Läs och bli inspirerad!

Hur arbetar ungdomsmottagningar med psykisk hälsa?

Isabel Goicolea och Anne Gotfredsen berättar om den utvärdering som Umeå universitet gör på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Läs intervjun: Hur arbetar ungdomsmottagningar med psykisk hälsa?

Hur har statliga stimulansmedel använts i det suicidförebyggande arbetet i Värmland?

Victoria Lönnfjord och Johanna Gustavsson berättar hur de statliga stimulansmedlen som avsatts för suicidprevention har påverkat det suicidförebyggande arbetet i Värmland.

Läs intervjun: Hur har statliga stimulansmedel använts i det suicidförebyggande arbetet i Värmland?

Hur har statliga stimulansmedel använts i det suicidförebyggande arbetet i Sverige?

På uppdrag av Folkhälsomyndigheten undersöker Högskolan Dalarna hur det suicidförebyggande arbetet bedrivs i län, regioner och kommuner. Under sidorna om psykisk hälsa finns intervjun med forskarna Maria Fjellfeldt och Charlotte Roos:

Läs intervjun: Hur har statliga stimulansmedel använts i det suicidförebyggande arbetet?

Intervjuer på Tema folkhälsa

 • Tranås kommun om sin strategi för social hållbarhet 2022-2035

  I Tranås kommun har man antagit en strategi som sträcker sig från 2022 till 2035 och pekar ut riktningen för kommunens arbete för ett socialt hållbart samhälle där alla människor har tillgång till en god och jämlik hälsa, känner delaktighet och tillit och kan leva ett gott liv med samma rättigheter. Vi har frågat Agnetha Karlsson, folkhälso- och social hållbarhetsstrateg i Tranås kommun, om arbetet med att ta fram strategin.

 • Nytt folkhälsopolitiskt program i Skellefteå

  Ett aktivt och strategiskt folkhälsoarbete på lokal och regional nivå är en förutsättning för att uppnå en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Kommuner och regioner är centrala aktörer i folkhälsoarbetet eftersom de i sina verksamheters kärnuppdrag ansvarar för merparten av de välfärdstjänster, till exempel förskola, skola, vård och omsorg, som påverkar befolkningens hälsa genom hela livet. I Skellefteå kommun har man nyligen antagit ett folkhälsopolitiskt program.

 • Röda korsets arbete för människor på flykt

  Kriget i Ukraina har tvingat miljontals barn och vuxna på flykt. Runt om i Sverige hjälper civilsamhällesorganisationer, kommuner och regioner människor som flytt hit. Vi har frågat Anna Svensson, rådgivare i folkhälsofrågor vid Röda Korset om deras arbete lokalt och regionalt för att stötta dem som nu är på flykt från kriget.

 • Erfarenheter folkhälsopilot Västerbotten

  Länsstyrelsen i Västerbotten har genomfört ett pilotprojekt att utveckla metoder och arbetssätt för samordning av ett regionalt arbete för en god och jämlik hälsa. Folkhälsomyndigheten har haft i uppdrag att följa och stödja folkhälso­pilotens arbete. Ta del av slutrapport och material från projektet.

 • Erfarenheter folkhälsopilot Stockholm

  Länsstyrelsen i Stockholm har genomfört ett pilotprojekt om samordning och stärkta förutsättningar för regionalt arbete för en god och jämlik hälsa. Folkhälsomyndigheten har haft i uppdrag att följa och stödja folkhälso­pilotens arbete. Inom ramen för projektet har en rad underlag tagits fram, som kan vara intressanta för dig som arbetar lokalt och regionalt med frågor som berör folkhälsa.