Verktyg och stöd

Lyssna

Här finns, framför allt för dig som arbetar på lokal nivå, material att använda i olika faser av projekt, utvecklingsarbete och löpande arbete samt exempel på hälsofrämjande och förebyggande insatser.

De verktyg och stöd som presenteras här är antingen generella eller innehåller generella komponenter. De kan alltså vara användbara för en bredare grupp av användare eller inom flera olika områden även om de tagits fram inom ett specifikt sakområde. Fördjupad information finns i dessa fall på respektive sakområdes webbsida.

  • Planera, implementera och driva utvecklingsarbete inom folkhälsa

    För att ett projekt ska lyckas finns en rad framgångsfaktorer. Exempelvis kan en litteraturöversikt ge viktig kunskap inför starten av ett projekt. Här finns olika verktyg och checklistor som kan hjälpa dig att planera, implementera och driva projekt, utvecklingsarbete och löpande arbete, samt kommunicera om folkhälsa. Materialen är ibland framtagna för specifika sakområden men kan vara användbara generellt inom förebyggande arbete.

  • Hälsofrämjande och förebyggande arbete inom folkhälsa

    Mycket kan göras på regional och kommunal nivå för att främja hälsa och förebygga sjukdom. Här finns exempel på insatser inom olika områden.