Verktyg och stöd

Lyssna

Här hittar du som arbetar med folkhälsa fakta, material och redskap för ditt arbete, samt exempel på hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Mycket av det material och de exempel som presenteras här är antingen generellt eller innehåller generella komponenter. Det kan alltså vara användbart för en bredare grupp eller inom flera olika områden även om det tagits fram inom ett specifikt sakområde. Fördjupad information finns i dessa fall på respektive sakområdes webbsida.