Vad är folkhälsa?

Lyssna

Här hittar du som arbetar på lokal, regional eller nationell nivå kortfattad information om begreppet folkhälsa och vad som påverkar hälsan i befolkningen. Du får även förklaringar till begrepp som jämlik hälsa och sociala bestämningsfaktorer. Här finns också filmer och andra underlag som beskriver varför vi ska arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande.

 • Vad är folkhälsa, jämlik hälsa och folkhälsoarbete?

  Hälsan i befolkningen bör vara både god och jämlik. Det innebär att alla ska ha samma möjligheter till en god hälsa. Folkhälsoarbete syftar till att främja hälsan och förebygga sjukdomar i både riskgrupper och hela befolkningen. Här redogör vi för centrala begrepp inom folkhälsa, jämlik hälsa och folkhälsoarbete.

 • Hur använder vi våra begränsade resurser på bästa sätt?

  Insatser för folkhälsan ska vara både hälsomässigt och ekonomiskt effektiva. De ska också bidra till en mer jämlik hälsa. Hälsoekonomiska analyser ger oss stöd i att bedöma vilka insatser som är mest kostnadseffektiva.

 • Hälsans bestämningsfaktorer

  Många faktorer påverkar oss när vi växer upp, utbildar oss och arbetar och där vi bor och lever. De kallas hälsans bestämningsfaktorer. Samhällsplanering har en viktig roll för jämlik hälsa och hållbar utveckling.

 • Vad är folkhälsovetenskap och hur definieras ett folkhälsoproblem?

  Folkhälsoarbetet ska baseras på kunskap och utgår därför från folkhälsovetenskap och andra relevanta forskningsdiscipliner. Arbetet handlar bland annat om att förebygga folkhälsoproblem och folksjukdomar som har allvarliga konsekvenser för befolkningen eller samhället.

 • Filmer om faktorer som kan påverka hälsan

  Här hittar du korta filmer som beskriver olika aspekter av folkhälsa. Filmerna kan du till exempel använda som diskussionsunderlag i ditt arbete.