Se våra pressträffar på YouTube

Nyheter

 • Inbjudan till pressträff om covid-19, 6 april 2020

  Begränsat antal platser. Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om covid-19 måndagen den 6 april 2020.

 • Det här gäller för träningsmatcher

  Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och det är viktigt att idrott och träning kan fortsätta. Att spela träningsmatcher utomhus kan vara okej om man håller avstånd och är högst 50 personer, så länge Folkhälsomyndighetens övriga rekommendationer följs.

 • Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar

  För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.

 • Folkhälsomyndigheten inrättar rådgivande referensgrupp

  Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson har fattat beslut om att en rådgivande referensgrupp med experter ska inrättas vid myndigheten, med anledning av den pågående pandemin av covid-19.

 • Uppdrag för utökad diagnostik av covid-19

  Kapaciteten att provta och testa personer för covid-19 behöver utökas ytterligare i Sverige. Folkhälsomyndigheten har fått regeringens uppdrag att ta fram en nationell strategi för detta. Viktigast är att patienter och vårdpersonal fortsatt kan prioriteras.

 • En god hälsa överlag men skillnader mellan grupper

  Folkhälsan i Sverige är överlag god, men den ojämlika hälsan kvarstår i flera avseenden och utvecklingen går i vissa fall även åt fel håll. Det visar den årliga rapporten om folkhälsan utveckling.

 • Rekommendationer för skyddsåtgärder i vård och omsorg uppdateras

  Folkhälsomyndigheten uppdaterar nu rekommendationerna för hur skyddsåtgärder och hygienrutiner ska tillämpas i hälso- och sjukvård och omsorg. Syftet med ändringarna är att personal i vård och omsorg ska skyddas mot smitta på bästa sätt utifrån vårdsituation och nuvarande kunskapsläge.

 • Förslag: Ytterligare begränsningar av allmänna sammankomster

  Folkhälsomyndigheten föreslår att regeringen ytterligare ska begränsa det tillåtna antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, från 500 till 50.

 • Folkhälsomyndigheten tar initiativ till samverkan för att öka testkapaciteten av covid-19

  För att möta hälso- och sjukvårdens och samhällets behov av ökad provtagning och diagnostik av covid-19 bjuder Folkhälsomyndigheten i nästa vecka in en rad aktörer till ett samråd.

Fler nyheter

Antibiotikaresistensen ökar men vi kan alla bidra till att vi ska kunna använda antibiotika även i framtiden.

Vårt uppdrag

Logotyp för de globala målenFolkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Genom vårt arbete bidrar vi till en hållbar utveckling. Läs mer om vårt uppdrag