Inspiration, tips och stödmaterial för äldre- och funktionshinderomsorg

Här finns stödmaterial och inspiration för arbetet med kriterierna. Att använda sig av stödmaterialet är frivilligt och inget krav för att nå diplomering.

Verktyg för egenkontroll

Vårdhygienisk egenkontroll (sfvh.se)

Mer information

Vägledning för vårdhygieniskt arbete

Kunskapsstöd vårdhygien (kunskapsstyrningvard.se)

Stöd för arbetet med hygienrutiner

Förbättringskunskap och stöd för implementering

Mätningar

Svenska HALT (folkhälsomyndigheten.se)

Annat

Mallar