Målområdesillustrationen består av nio delar som tillsammans bildar en cirkel (blomman). Cirkeln symboliserar att alla målområden behövs för att skapa en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. De olika delarna i cirkelns ytterkant (blombladen) representerar de åtta folkhälsopolitiska målområdena. Cirkeln i mitten representerar livsloppsperspektivet och symboliserar behovet av en god och jämlik folkhälsa genom hela livet.

Riktlinjer för användning av illustrationerna

Användning av målområdesillustrationen och de tillhörande delarna för respektive målområde är fri så länge riktlinjerna följs och illustrationerna används i syfte att representera de folkhälsopolitiska målområdena.

Riktlinjer för illustration av folkhälsopolitikens åtta målområden (PDF, 543 kB)

Ladda ned

För att spara en bild gör du följande:

  • PC: Högerklicka på länken vid sidan om önskad bild och välj "spara mål som" för att ladda ned bilden.
  • Mac: Håll ned ctrl-knappen samtidigt som du klickar på länken och välj var du vill spara bilden.
Tabell 1. Bilder med svensk text för nedladdning.
IllustrationNedladdningslänkar
Målområdesillustration
Målområdesillustration

Ladda ned png

Ladda ned eps (EPS, 2 MB)

Målområde 1: Det tidiga livets villkor
Målområde 1: Det tidiga livets villkor

Ladda ned png

Ladda ned eps (EPS, 1,9 MB)

Målområde 2: Kunskaper, kompetenser och
utbildning
Målområde 2: Kunskaper, kompetenser och utbildning

Ladda ned png

Ladda ned eps (EPS, 1,9 MB)

Målområde 3: Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
Målområde 3: Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

Ladda ned png

Ladda ned eps (EPS, 1,9 MB)

Målområde 4: Inkomster och försörjningsmöjligheter
Målområde 4: Inkomster och försörjningsmöjligheter

Ladda ned png

Ladda ned eps (EPS, 1,9 MB)

Målområde 5: Boende och närmiljö
Målområde 5: Boende och närmiljö

Ladda ned png

Ladda ned eps (EPS, 1,9 MB)

Målområde 6: Levnadsvanor
Målområde 6: Levnadsvanor

Ladda ned png

Ladda ned eps (EPS, 1,9 MB)

Målområde 7: Kontroll, inflytande och delaktighet
Målområde 7: Kontroll, inflytande och delaktighet

Ladda ned png

Ladda ned eps (EPS, 1,9 MB)

Målområde 8: En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Målområde 8: En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Ladda ned png

Ladda ned eps (EPS, 1,9 MB)

Livsloppsperspektivet
Livsloppsperspektivet

Ladda ned png

Ladda ned eps (EPS, 2 MB)

Ladda ned samtliga illustrationer med svensk text i filformatet PNG (Compressed files, 1,5 MB)

Ladda ned samtliga illustrationer med svensk text i filformatet EPS (Compressed files, 12,2 MB)

Ladda ned samtliga illustrationer med engelsk text i filformatet PNG (Compressed files, 1,6 MB)

Ladda ned samtliga illustrationer med engelsk text i filformatet EPS (Compressed files, 12,2 MB)