Illustrationer av folkhälsopolitikens åtta målområden

Lyssna

Illustrationerna för de folkhälsopolitiska målområdena underlättar kommunikationen och bidrar till igenkänning. Använd dem gärna.

Illustrationen av målområdena består av nio delar som tillsammans bildar en cirkel (blomman):

  • Cirkeln symboliserar att alla målområden behövs för att skapa en god och jämlik hälsa i hela befolkningen.
  • De olika delarna i cirkelns ytterkant (blombladen) representerar de åtta folkhälsopolitiska målområdena.
  • Cirkeln i mitten representerar livsloppsperspektivet och symboliserar behovet av en god och jämlik folkhälsa genom hela livet.

Riktlinjer för användning av illustrationerna

Du är välkommen att använda illustrationerna när du vill presentera den nationella folkhälsopolitiken. Vi ber dig att ta hänsyn till riktlinjerna för materialet.

Riktlinjer för illustration av folkhälsopolitikens åtta målområden (PDF, 163 kB)

Ladda ner

För att spara en bild gör du så här:

  • PC: Högerklicka på länken vid sidan om önskad bild och välj ”Spara mål som” för att ladda ner bilden.
  • Mac: Håll ned ctrl-knappen samtidigt som du klickar på länken och väljer var du vill spara bilden.
Tabell 1. Bilder med svensk text för nedladdning.
Illustration Nedladdningslänkar
Målområdesillustration (bild 1)
Målområdesillustration

Ladda ned png av bild 1

Ladda ned eps av bild 1 (EPS, 2 MB)

Målområde 1: Det tidiga livets villkor (bild 2)
Illustration Tidiga livet.

Ladda ned png av bild 2

Ladda ned eps av bild 2 (EPS, 1,9 MB)

Målområde 2: Kunskaper, kompetenser och
utbildning (bild 3)
Illustration Kunskaper

Ladda ned png av bild 3

Ladda ned eps av bild 3 (EPS, 1,9 MB)

Målområde 3: Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö (bild 4)
Illustration Arbete.

Ladda ned png av bild 4

Ladda ned eps av bild 4 (EPS, 1,9 MB)

Målområde 4: Inkomster och försörjningsmöjligheter (bild 5)
Illustration Inkomster.

Ladda ned png av bild 5

Ladda ned eps av bild 5 (EPS, 1,9 MB)

Målområde 5: Boende och närmiljö (bild 6)
illustration Boende.

Ladda ned png av bild 6

Ladda ned eps av bild 6 (EPS, 1,9 MB)

Målområde 6: Levnadsvanor (bild 7)
Illustration: Levnadsvanor

Ladda ned png av bild 7

Ladda ned eps av bild 7 (EPS, 1,9 MB)

Målområde 7: Kontroll, inflytande och delaktighet (bild 8)
Illustration: Delaktighet.

Ladda ned png av bild 8

Ladda ned eps av bild 8 (EPS, 1,9 MB)

Målområde 8: En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård (bild 9)
Illustration Hälso- och sjukvård.

Ladda ned png av bild 9

Ladda ned eps av bild 9 (EPS, 1,9 MB)

Livsloppsperspektivet (bild 10)
Livsloppsperspektivet.

Ladda ned png av bild 10

Ladda ned eps av bild 10 (EPS, 2 MB)

Ladda ned samtliga illustrationer med svensk text i filformatet PNG (Compressed files, 1,5 MB) (Komprimerad fil, 1,5 MB)

Ladda ned samtliga illustrationer med svensk text i filformatet EPS (Compressed files, 12,2 MB) (Komprimerad fil, 12,2 MB)

Ladda ned samtliga illustrationer med engelsk text i filformatet PNG (Compressed files, 1,6 MB) (Komprimerad fil, 1,6 MB)

Ladda ned samtliga illustrationer med engelsk text i filformatet EPS (Compressed files, 12,2 MB) (Komprimerad fil, 12,2 MB)