Faktablad om folkhälsopolitiken och dess åtta målområden

Lyssna

De nio faktabladen här nedanför synliggör tillsammans att arbetet för en god och jämlik hälsa behöver riktas mot strukturella faktorer på alla samhällsnivåer och inom alla sektorer som har betydelse för folkhälsans utveckling.

Faktabladet om folkhälsopolitikens mål, ramverk och genomförande innehåller en översiktlig beskrivning av folkhälsopolitiken och arbetet för en god och jämlik hälsa i befolkningen.

Faktabladen för folkhälsopolitikens åtta målområden innehåller beskrivningar av olika fokusområden, relevanta kärnindikatorer för uppföljning och dess vetenskapliga grund. De visar också vilka andra myndigheter som har uppdrag och verksamhet av relevans för målområdet samt målområdets kopplingar till Agenda 2030.

Faktablad