Faktablad om folkhälsopolitikens åtta målområden

Lyssna

Faktabladen för folkhälsopolitikens åtta målområden innehåller beskrivningar av deras fokusområden och vetenskapliga grund. De visar också kärnindikatorer att följa upp och beskriver kort områdets kopplingar till Agenda 2030.

Tillsammans synliggör de åtta faktabladen att arbetet för en god och jämlik hälsa behöver riktas mot strukturella faktorer på alla samhällsnivåer och inom alla sektorer som har betydelse för folkhälsans utveckling.

Faktablad