Allmän hälsa – statistik inom området folkhälsa

Lyssna

Analyserad och kommenterad statistik samt statistik i tabeller och diagram om allmän hälsa och självuppskattad hälsa.

Statistik i tabeller och diagram

Folkhälsodata

FolkhälsoStudio

Statistiken kring allmän hälsa är möjlig att göra i FolkhälsoStudio. Sök på "allmän".

Analyserad/kommenterad statistik

Rapport

  • Öppna jämförelser Folkhälsa 2019

    Publicerad:

    Rapporten Öppna jämförelser folkhälsa 2019 har tagits fram av Folkhälsomyndigheten i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).