Antibiotikaresistens – statistik inom området folkhälsa

Lyssna

Analyserad och kommenterad statistik om antibiotikaresistens samt statistik i tabeller och diagram.

Statistik i tabeller och diagram

Folkhälsodata

FolkhälsoStudio

Statistiken kring antibiotikaresistens är möjlig att göra i FolkhälsoStudio. Sök på "antibiotika".

Analyserad/kommenterad statistik

Statistik om antibiotikaresistens finns i Swedres-Svarm. Sida för alla utgivna publikationer:

Rapport med statistik för antibiotikaförsäljning och antibiotikaresistens (Swedres-Svarm)