Fysisk aktivitet – statistik inom området folkhälsa

Lyssna

Analyserad och kommenterad statistik samt statistik i tabeller och diagram inom fysisk aktivitet, tillgång till gång- och cykelvägar, stillasittande, deltagande i idrottsföreningar med mera.

Statistik i tabeller och diagram

Folkhälsodata

FolkhälsoStudio

Statistiken kring fysisk aktivitet är möjlig att göra i FolkhälsoStudio. Sök på "fysisk".

Analyserad/kommenterad statistik

Rapport

  • Öppna jämförelser Folkhälsa 2019

    Publicerad:

    Rapporten Öppna jämförelser folkhälsa 2019 har tagits fram av Folkhälsomyndigheten i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).