Statistik i tabeller och diagram

  • Statistik om grundskolan (gymnasieval, krav, stress, relationer, trivsel) finns i Folkhälsodata, skolbarns hälsovanor.
  • Visuell illustration av ovanstående statistik är möjlig att göra i FolkhälsoStudio.
    Sök på "grundskola".

Analyserad/kommenterad statistik