Rökning – statistik inom området folkhälsa

Lyssna

Länk till statistik om tobaksbruk och miljötobaksrök inom folkhälsa.