Tobaks- och nikotinanvändning – statistik inom området folkhälsa

Lyssna

Analyserad och kommenterad statistik om tobaks- och nikotinanvändning samt statistik i tabeller och diagram.

Statistik i tabeller och diagram

Indikatorlabbet

Statistik om exempelvis debutålder, tillgänglighet, förebyggande arbete, pris etc.) finns i Indikatorlabbet. Filtrera på flikarna: mål, tema, region, indikatortyp och källa samt "tobak och nikotin".

Statistik om tobak och nikotin (extern webbplats)

Folkhälsodata

Redovisas även i Indikatorlabbet.

FolkhälsoStudio

Statistik kring tobaksbruk är möjlig att göra i FolkhälsoStudio. Sök på "tobak".

Visuell illustration (extern webbplats)

Analyserad/kommenterad statistik

Rapport

  • Öppna jämförelser Folkhälsa 2019

    Publicerad:

    Rapporten Öppna jämförelser folkhälsa 2019 har tagits fram av Folkhälsomyndigheten i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).