Sociala relationer – statistik inom området folkhälsa

Lyssna

Analyserad och kommenterad statistik om sociala relationer samt statistik i tabeller och diagram.

Statistik i tabeller och diagram

Folkhälsodata

FolkhälsoStudio

Statistiken kring sociala relationer är möjlig att göra i FolkhälsoStudio. Sök på "relationer".

Analyserad/kommenterad statistik